Video

Ngành giao thông tiếp tục gây tranh cãi với “thuật ngữ” mới…?

2020-10-22

Người dân nói gì về những thay đổi mới trong dự thảo sửa đổi của Bộ Giao Thông Vận Tải? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau.

Từ khoá
ngành giao thông tiếp tục gây tranh cãi với “thuật ngữ” mới…?

Xem toàn trang