Xem video

Dân được xây nhà trên đất qui hoạch?

2021-01-21

Luật xây dựng sửa đổi vừa có hiệu lực hôm 1/1/2021 nêu nhiều điểm mới được coi là nhằm tháo gỡ nút thắt cho những hộ dân sống trong các khu qui hoạch treo. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau

Từ khoá
dân được xây nhà trên đất qui hoạch?

Xem toàn trang