Video

Điểm tin RFA tối 31/01/2019

2019-01-31

Công an VN khoe phá vỡ được âm mưu trước tết của Việt Tân - Đại diện Ngoại giao Úc gởi thư cho Dân biểu Chris Hayes về trường hợp ông Châu Văn Khảm - GDP bình quân đầu người Việt Nam bằng Malaysia 20 năm trước - Thailand thả phụ nữ và trẻ em người Thượng Việt

Xem toàn trang