Video

Khóc, cười chuyện nhận hỗ trợ Covid-19…

2020-07-06

Chỉ có 17,500 tỷ đồng tương đương 30% trên tổng gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ của chính phủ hà nội được xuất để hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì covid-19, nhiều nguyên nhân được giải thích, trong đó có không ít chuyện dở khóc dở cười mời quý vị theo dõi ghi nhận sau:

Xem toàn trang