Video

Điểm tin RFA tối 04/03/2019

2019-03-04

Đàn áp có hệ thống tại Việt Nam - Đối thoại nhân quyền diễn ra trong khi đàn áp gia tăng - Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp khống chế dịch tả lợn Châu Phi

Xem toàn trang