Video

Ngân sách giáo dục VN: Chuyện “thâm cung bí sử”

2019-12-04

Nếu như không có chuyện ngày 2/12, Bộ Giáo dục Đào tạo xin Chính phủ được tiếp tục sử dụng 16 triệu USD từ vốn vay ODA dùng vào việc biên soạn tài liệu hướng dẫn, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên, thì dư luận sẽ không bao giờ biết con số 16 triệu USD vốn vay kia từ đâu ra và câu chuyện ngân sách đầu tư cho ngành giáo dục sẽ luôn là “ẩn số”…

Xem toàn trang