Video

Dai dẳng mùi hôi thối tại bãi rác Đa Phước

2018-09-05

Xử lý mùi hôi của các bãi rác đòi hỏi nhiều biện pháp rốt ráo và công nghệ tiên tiến. Công ty Xử lý Rác Đa Phước tại Thành phố Hồ Chí Minh từng cho biết họ mang qui trình từ Mỹ về để áp dụng cho dự án đầu tư tại thành phố này. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người dân ở khu vực quận 7 tiếp tục phải chịu đựng mùi hôi thối mà họ cho rằng nó đến từ phía bãi rác Đa Phước. Mùi hôi có lúc giảm bớt nhưng gần đây lại bốc mùi nặng hơn. Chúng tôi ghi nhận một số ý kiến của người dân sống gần bãi rác Đa Phước và người dân ở quận 7.

Xem toàn trang