Video

Đại biểu Quốc hội “góp” giải pháp giảm tội phạm xâm hại trẻ em…

2020-06-01

Trong các hình thức xâm hại trẻ em gây bức xúc nhất thời gian gần đây là xâm hại tình dục với con số hơn 6 ngàn trẻ là nạn nhân, trước bức xúc đó nhiều người đã góp ý cho chính sách pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em, mời quý vị theo dõi ghi nhận sau.

Xem toàn trang