Xem video

VN gia tăng đàn áp giới tranh đấu trong nước

2016-11-30

Liên tục trong một thời gian ngắn, nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến, nhiều nhà hoạt động dân sự bị bắt giữ, kể cả những người được cho là không có tầm ảnh hưởng lớn. Lý do vì sao? Sau đây là nhận xét của một số nhà quan sát, nhà bất đồng chính kiến về tình trạng này.

Từ khoá
tranh đấu bất đồng chính kiến dân chủ

Xem toàn trang