Xem video

Chống tham nhũng và chống người lên tiếng

2016-11-18

Cấp cao nhất bị bêu danh trong công cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam cho đến nay là người từng giữ chức bộ trưởng chính phủ Hà Nội. Tuy nhiên giới chức đương quyền nói rõ khó có thể kỷ luật một người đã về hưu. Trong khi đó những công dân có trách nhiệm với xã hội lên tiếng thì lại bị bắt bớ một cách dễ dàng.

Từ khoá
tham nhũng chống tham nhũng

Xem toàn trang