Video

Nông dân chuyển đổi sang trồng Thanh Long cũng gặp khó

2018-07-13

Trong một chương trình trước, chúng tôi gửi đến quí vị phóng sự nhiều nông dân tỉnh Bình Thuận không thể tiếp tục sống với cây lúa phải chuyển đổi sang trồng thanh long. Trái thanh long lâu nay trở thành đặc sản của tỉnh này và được xuất đi Nhật, Úc… Tuy nhiên gần đây, nông dân trồng thanh long cũng gặp khó khăn tương tự như những người canh tác các loại trái cây khác ở Việt Nam.

Xem toàn trang