Xem video

Giới đấu tranh Việt và tổng thống đắc cử Mỹ

2016-11-12

Người dân Hoa Kỳ vào ngày 8/11/2016 vừa qua bầu ông Donald Trump vào chức vụ tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Giới hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam sau khi biết tin đó có nhận định ra sao về đường lối cổ xúy cho dân chủ- nhân quyền của chính quyền mới của tân tổng thống đất nước Hoa Kỳ tự do đối với những quốc gia còn dưới chế độ cộng sản, độc tài như Việt Nam.

Từ khoá
donald trump trump

Xem toàn trang