Xem video

Đà Nẵng trước giờ giãn cách xã hội…

2021-08-03

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định cách ly toàn thành phố theo Chỉ thị 16 kể từ 31/7. Người dân, đặc biệt là những người lao động tự do nói gì về quyết định này? RFA có cuộc trao đổi ngắn với họ trước khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội

Từ khoá
Đà nẵng trước giờ giãn cách xã hội…

Xem toàn trang