Video

Đèn lồng mùa Trung Thu: Hàng Trung Quốc yếu thế…

2020-09-21

Do covid-19 nên lượng đèn trung thu nhập từ trung quốc về không nhiều như mọi năm, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau

Từ khoá
Đèn lồng mùa trung thu: hàng trung quốc yếu thế…

Xem toàn trang