Xem video

Tin nóng RFA ngày 18.06.2021

2021-06-18

VN ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ân xá Quốc tế kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Thuý Hạnh. Hoạt động của Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tại Biển Đông . Tàu cảnh sát biển CSB 8021 rời Hawaii về Việt Nam.

Xem toàn trang