Video

Viễn cảnh kinh tế Đà Nẵng ra sao khi dịch quay trở lại?

2020-07-30

Kinh tế Đà Nẵng vừa gượng dậy sau đợt dịch covid-19 lần 1 nay các hoạt động kinh doanh, du lịch tiếp tục phải ngưng trệ vì dịch tái phát. mời quý vị theo dõi ghi nhận sau

Từ khoá
kinh tế Đà nẵng dịch covid-19

Xem toàn trang