Video

Sài Gòn “ngập”: nét đẹp hay nỗi ám ảnh?

2020-07-10

Ngập vào mùa mưa “đeo bám” thành phố Hồ Chí Minh hết năm này qua năm khác đến nỗi một lãnh đạo thành phố đã từng chống chế “việc ngập của thành phố phần nào cũng là một hình ảnh rất đẹp”, mời quý vị theo dõi ghi nhận sau:

Xem toàn trang