Video

Putin trước áp lực của phương Tây

2014-11-20

Hoa Kỳ và Châu Âu làm được gì cho Ukraine khi Tổng thống Nga Putin nhất quyết không nhượng bộ trước áp lực đồng bộ của phương Tây?

Xem toàn trang