Video

Nỗi niềm của những người dân mất đất Long Hưng

2018-11-02

Long Hưng từ một vùng quê trù phú trước đây, nay trở nên hoang tàn sau 10 năm thực hiện dự án ‘Khu Đô thị Kinh tế mở Long Hưng’. Đây là dự án mà vào năm 2008, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt cho Tập đoàn DonaCoop làm Chủ đầu tư. Vụ việc được người dân trong cuộc thuật lại qua phóng sự sau đây

Xem toàn trang