Xem video

Giải cứu nông sản Hải Dương ra sao?

2021-02-23

Vì sao hơn 90 ngàn tấn nông sản của bà con nông dân Hải Dương không tiêu thụ được, việc giải cứu ra sao? mời quý vị theo dõi ghi nhận sau

Xem toàn trang