Xem video

Formosa được thử nghiệm lò cao, xưởng thép

2017-05-18

Hội đồng Giám sát Liên ngành gồm 11 bộ ngành chính phủ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 10 tháng 5 đồng ý cho phép nhà máy thép Formosa ở khu công nghiệp Vũng Áng được vận hành thử nghiệm lò cao số 1, xưởng luyện thép và các công trình phụ trợ trong thời hạn 6 tháng. Phản ứng của những đối tượng quan tâm thảm họa môi trường Formosa đối với quyết định vừa nêu ra sao?

Từ khoá
tin việt nam formosa

Xem toàn trang