Video

Biển Phan Rí cạn kiệt hải sản

2018-06-28

Những tàu cá ở Phan Rí Cửa phải neo đậu hơn nửa năm nay vì theo ngư dân địa phương thì có đi biển cũng chẳng còn cá để đánh. Thực trạng đó do đâu và cuộc sống ở địa phương thế nào?

Xem toàn trang