ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ေယာက္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ လက္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးရဲ႕ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔ အႀကံဳေတြကို “ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္” အစီအစဥ္အျဖစ္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ ညဖက္ပိုင္းမွာ တင္ျပေနပါတယ္။
2013-02-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ

ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝ၅)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလႊတ္လာျပီး အစုိးရနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ခဲ့ပုံကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝ၅)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ပါတီတြင္းအယူအဆကြဲလြဲမွႈေပၚေပါက္ခဲ့ပုံကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝ၄)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလြတ္ၿပီး ဆရာ ဦးဝင္းတင္နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္လွဳပ္ရွားခဲ့ပုံေတြကုိ နားဆင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝ၃)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ ျငင္းပယ္မွဳေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဲ့ စစ္အစုိးရအၾကား ညွိႏုိင္းမွဳေတြ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ပုံကုိ ဒီအပတ္ နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝ၂)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး အစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗုိလ္မွဴဳးခ်ဳပ္သန္းထြန္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစုိးရအရာရွိအဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံခဲ့ပုံကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝ၁)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ကေလးေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာျပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဆက္လက္ေနထုိင္ရပုံကုိ ဒီအပတ္ နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂ဝဝ)

၂ဝဝ၃ ေမလ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းအၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ကေလးေထာင္မွာေနရစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆးဝါးနဲ႔ အစားအစာတခ်ဳိ႕ေပးပုိ႔ခဲ့ပုံနဲ႔ ရဲဘက္စခန္းက အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ ဆုိးဝါးလွတဲ့ဘဝေတြအေၾကာင္း  ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၂ဝဝ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၉)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒပယင္းလုပ္ၾကံမွဳအၿပီး ကေလးေထာင္မွာႀကဳံရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲေတြကို ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၈)

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမွဳအၿပီး ကေလးေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရပုံေတြကို ဒီအပတ္ ဆက္လက္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၇ )

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔က ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရပုံေတြကို ဒီအပတ္ ဆက္လက္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၇ ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၆ )

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ေျပာစကားေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔က ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ရြာမွာ အစုိးရၾသဇာခံေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မွဳက လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပုံကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၆ ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၄ )

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ေျပာစကားေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဒီပဲယင္းမွာ အစုိးရၾသဇာခံေတြ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ ၃ဝ ရက္ေန႔ ေစာေစာပုိင္း အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၃ )

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ေျပာစကားေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း မုံရြာျမိဳ႕အေရာက္ ေတြ႔ၾကဳံရတဲ့ အခက္အခဲေတြကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉၁ )

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလက ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း မတၱရာျမိဳ႕ အေရာက္ ၾကဳံေတြ႔ရပုံေတြကုိ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၉ဝ )

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလက ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း က်ည္ေတာက္ေပါက္နဲ႔ မတၱရာျမိဳ႕အေရာက္ ၾကဳံေတြ႔ရပုံေတြကုိ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတေယာက္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၉ဝ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၉ )

လက္ရွိ NLD နာယက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ေျပာစကားေတြကုိ အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း မုံရြာၿမိဳ႕အေရာက္ ေတြ႔ၾကဳံရတဲ့ အခက္အခဲေတြကုိ ဒီအပတ္နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၉ ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၈)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလက အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ဦးတင္ဦးက ဆက္လက္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၇)

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလက ျမန္မာျပည္မွာဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း က်ည္ေတာက္ေပါက္နဲ႔ မတၱရာျမိဳ႕အေရာက္ ၾကဳံေတြ႔ရပုံေတြကုိ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၆)

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလက ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း က်ည္ေတာက္ေပါက္နဲ႔ စဥ္႔ကူးၿမိဳ႕အေရာက္ ၾကဳံေတြ႔ရပုံေတြကုိ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၅)

ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ အစီအစဥ္မွာ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ခရီးစဥ္ကုိ ဦးတင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၄)

ဒီအပတ္ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတေယာက္ အစီအစဥ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားနဲ႔ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕ အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ ဦးတင္ဦးက တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၃)

ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး အစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတုိ႔ရဲ႕ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ေတြကုိ အစုိးရက နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ တားဆီးခဲ့ပုံေတြကို ဆက္လက္နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၂)

ဒီအပတ္ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတုိ႔ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔ကုိ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဒလၿမိဳ႕စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္မွာ ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ့ပုံကုိ ဆက္လက္နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၈၁)

ဒီအပတ္ ျပည္သူ႔ဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး အစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတုိ႔ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔ကုိ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဒလၿမိဳ႕စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္မွာ ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ့ပုံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၈၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၈)

ဒီအပတ္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦး က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ သူတုိ႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အနီး ရုိက္ႏွက္ခံရၿပီး လမ္းနံေဘး မုိးေရထဲမွာ တစ္ညလုံးေနခဲ့ရပုံကုိ  တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၇)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ သႀကၤန္ပြဲက်င္းပခဲ့ပုံနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ဖိႏွိပ္မွဳေတြ တုိးလာခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၅)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ကုိ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ ယုိဇုိယုိကုိတာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္ အက်ဥ္းသားေတြ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရပုံေတြ တင္ျပခဲ့တာကုိ နားဆင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၄)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အင္းစိန္ေထာင္ကေန ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပုံကို တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၃)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ အင္းစိန္ေထာင္မွာ သူ႔ကုိ စစ္ခုံရုံးက ထပ္မံစစ္ေဆး အျပစ္ေပးခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၂)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ အင္းစိန္ေထာင္မွာ သူ႔ကုိ စစ္ခုံရုံးက ထပ္မံစစ္ေဆး အျပစ္ေပးခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၇၁)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အင္းစိန္ေထာင္မွာ တခ်ိန္က သူ႔ေက်းဇူးရွိခဲ့တဲ့အရာရွိတခ်ဳိ႕ရဲ႕ မေထမဲ့ျမင္ျပဳမွဳေတြနဲ႔ ႀကဳံရပုံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၇၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၉)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းကေန ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းေတြၾကားခဲ့ရပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၈)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ အင္းစိန္ေထာင္ အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၇)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ NLD အဖြဲ႔ဝင္ အေျမာက္အမ်ားဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔သူ႔ကုိ အစုိးရက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ့ပုံေတြကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၆)

ဒီအပတ္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္သႀကၤန္ပြဲနဲ႔ အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၅)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ဦးေအာင္ႀကီးတင္ျပတဲ့အဆုိအေပၚ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၄)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၃)

NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကအဖြဲ႕ဝင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္းၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႔နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးရံုးမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တင္းမာမွဳ ျပႆနာေတြကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ဒီတစ္ပတ္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၂)

NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကအဖြဲ႕ဝင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း စည္းရံုးေရးခရီးထြက္တုန္းက အေတြ႔အႀကံဳေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၁)

ဒီအပတ္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ဦးႏုရဲ႕အစုိးရအဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပုံနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္ထူေထာင္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ့ပုံေတြကို တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၆၀)

ဒီအပတ္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စတင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပုံနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု ဖြဲ႔စည္းတဲ့အစုိးရအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္ခဲ့ပုံေတြကို တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၆ဝ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၉)

ဒီအပတ္ အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံမွာ သူစတင္ပါဝင္လာခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၈)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ရဟန္းအျဖစ္က လူဝတ္လဲခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၇)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက သံဃာတစ္ပါးအျဖစ္ကေန လူဝတ္လဲဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ပုံကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၆)

ဒီအပတ္အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း သံဃာတစ္ပါးအျဖစ္ က်င့္ႀကံေနထုိင္ခဲ့စဥ္က အေတြ႔အႀကဳံတခ်ဳိ႕ကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၅)

အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း သံဃာတစ္ပါးအျဖစ္ က်င့္ႀကံေနထုိင္ခဲ့စဥ္က ခါးသီးတဲ့အေတြ႕အႀကဳံတခ်ဳိ႕နဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပုံကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၄)

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးက ဦးတင္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေရးသမုိင္းကုိ လွည့္စားရယူခဲ့ပုံနဲ႔ ေထာင္ကလြတ္တဲ့ေန႔ အေတြ႕အႀကဳံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက ဆက္လက္တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

အပိုင္း (၁၅၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၃)

အင္းစိန္ေထာင္မွာေနခဲ့ရတဲ့ ေနာက္ဆုံးကာလ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ ဦးတင္ဦးက ဆက္လက္ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၂)

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က သူ႔ကုိဂုဏ္သိကၡာခ်ဖု႔ိ ႀကိဳးစားခဲ့ပုံကုိ ဦးတင္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၁)

ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ ႏွိပ္စက္မွဳအပါအဝင္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းက ခါးသီးလွတဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ ဦးတင္ဦးက ဆက္လက္ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၅၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၅၀)

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဦးကုိ ေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ရုိင္းျပစြာဆက္ဆံခဲ့ပုံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက ဆက္လက္တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

အပိုင္း (၁၅၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄ဂ)

မဆလ တရားရုံးက၁၉၇၇ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း အုန္းေက်ာ္ျမင့္ကုိ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးၿပီး  ဦးတင္ဦးကုိေတာ့ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္ႀကံဖုိ႔ အစီအစဥ္ကုိ သိရက္နဲ႔ ထိန္ခ်န္ခဲ့တယ္ဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပုံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄ဂ) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၇)

ဦးတင္ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမွဳနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ပုံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၆)

ဦးတင္ဦးကုိ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ပုဒ္မ ၁ဝ(က)နဲ႔ အေရးယူခံရပုံကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၅)

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖ ပထမဆံုး ထုတ္ဖယ္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းရာထူးက ႏုတ္ထြက္ရသူေတြအေၾကာင္းကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၄)

မ-ဆ-လ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေနဝင္းလက္ထက္မွာ သူသေဘာမေတြ႕ရင္ မေတြ႕တဲ့လူမွာ အျပစ္မရွိလည္း တာဝန္ကရပ္နားခိုင္းတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၃)

တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းခံရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးရင္း သူ႔ကိုရာထူးက ႏုတ္ထြက္မခိုင္းခင္ကတည္းက မ-ဆ-လ ေခတ္မွာ ျဖဳတ္-ထုတ္ လမ္းစဥ္နဲ႔ သူ႔လိုပဲရာထူးက ႏုတ္ထြက္ရသူေတြရွိတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၂)

လက္ရွိ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကအဖြဲ႕၀င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက သူ႔ဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ဒီက႑ကေန ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေနပါတယ္။ အဂၤလန္မွာေဆးသြားကုတဲ့ ႏွလံုးေရာဂါသည္သား ကြယ္လြန္သြားၿပီး သူ႔အတြက္ဆြမ္းေကၽြးတဲ့ေန႔ ညေနမွာပဲ တာ၀န္ကရပ္ဆိုင္းခံရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၄၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၁)

ႏွလံုးေရာဂါသည္သားျဖစ္သူ အဂၤလန္မွာေဆးကုသဖို႔သြားတဲ့အခါ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေတြလည္းပါဝင္တဲ့အေၾကာင္း နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၄၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၄၀)

ဦးေန၀င္းက နိုင္ငံထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာက္လွမ္းေရးဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမေခၚၿပီး စကားေျပာတဲ့အခါ သူ႔သားလိုလူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရေတာ့မယ္ဆိုျပီး ေရွ႕စကား မဆက္နိုင္ဘဲ ဆို႔သြားတဲ့အေၾကာင္း  နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၄၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၉)

ရွမ္းျပည္နယ္ကို ဦးေနဝင္းနဲ႔ မသြားခင္ ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နဲ႔ တစ္ခရီးတည္း သြားမိတာဟာ အထင္မွားစရာ ျဖစ္သြားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဦးေနဝင္း အရက္ေသစာ အေသာက္လြန္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြကို နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၃၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃ဂ)

ဦးေနဝင္း မ်က္ေတာ္ေျဖ ဗကပ ႏွိမ္နင္းေရး အစီအစဥ္ မလုပ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ဦးေနဝင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ခရီးအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၇)

လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကအဖြဲ႔ဝင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ဖခင္သဖြယ္သေဘာထားတဲ့ ဦးေနဝင္း သူ႔အေပၚ အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနတာ ေက်ေအးေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ဗကပ ႏွိမ္နင္းေရး အစီအစဥ္တခု စဥ္းစားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၆)

ဦးသန္႔အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပဌာန္းလိုက္ၿပီး ဆံရွည္လူငယ္ေတြကို ဆံပင္ျဖတ္တဲ့အထဲ ဦးေန၀င္းရဲ႕သား ၿဖိဳးေ၀၀င္းလည္း ဆံပင္အညႇပ္ခံရတဲ့ကိစၥ ဦးတင္ဦးမွာ ျပႆနာလာျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ ေဒၚစမ္းစမ္းတင္က စီစဥ္ထုတ္လုပ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၅)

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွာ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပဌာန္းတဲ့ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို သူလက္ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာ သံေ၀ဂရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဦးသန္႔အေရးအခင္းေနာက္ဆက္တြဲ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ဥပေဒထုတ္ျပန္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၄)

၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒေပၚေပါက္လာတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၃)

ဦးသန္႔အေလာင္းကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြက ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ႀကိဳဆိုဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေပမဲ့ ဦးေနဝင္းကလက္မခံတဲ့အေၾကာင္း ဦးသန္႔အေရးခင္းေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၂)

လက္ရွိ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကအဖြဲ႔ဝင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက သူ႔ဘဝအေတြ႔အၾကံဳေတြကို ဒီက႑ကေန ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေနပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားေတြကိုသာမက ေက်ာင္းသားေတြကိုပါ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းတဲ့အခါ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္မွာ လုပ္တဲ့ပြဲ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရပံုကို ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၁)

၁၉၇၄ ခုႏွစ္အလုပ္သမားအေရးအခင္းမတိုင္ခင္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ျပတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားကို ဇာတ္ကားမျပဘဲ ၿပီးပါၿပီ စာတမ္းထိုးျပသတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃၀)

ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရွ႔ဥေရာပက လယ္ထြန္စက္ေတြကို တန္ဖိုးၾကီးၾကီး ေပး၀ယ္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားပံုကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၃၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၉)

၁၉၇၄ မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြကို တင္ျပဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတာ ရႈံးနိမ့္ သြားဖူးတဲ့အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၈)

၁၉၇၄ မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကာကြယ္ေရးဒု-၀န္ၾကီး ခန္႔အပ္မယ့္ ကိစၥမွာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ရပံုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၇)

ဒီတပတ္မွာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာပံုနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးက ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လုပ္ကိုင္ရပံုေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၆)

ဒီတပတ္မွာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲအတည္ျပဳပံုနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၅)

မေလးရွားႏိုင္ငံ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မွာ အရာရွိငယ္ဘ၀က တက္ခဲ့ရတဲ့ စစ္ေက်ာင္းေတြကိုပါ အမွတ္တရ သြားၾကည့္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၄)
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံ-အေရွ႕ေတာင္အာရွ အသင္း၀င္ဖို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံက တိုက္တြန္းေပမဲ့ ဦးေန၀င္းက လက္မခံတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၃)

ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္မွာ အေမရိကန္သံရံုးက ေရာက္ရွိလာတဲ့ လွ်ိဳ႔၀ွက္စာအိတ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥ ပါ၀င္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၂)
ဒီတပတ္မွာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေတြက အေရွ႕ပါကစၥတန္ တင္းမာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးေန၀င္းက ေနာက္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ဦးတင္ဦး ဒု-ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးမွာကို သိလိုက္ရတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၁)

ဒီတပတ္မွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခအေနမလွတဲ့ ျဖစ္ရပ္နဲ႔ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေတြက အေရွ႕ပါကစၥတန္ တင္းမာမႈအေၾကာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၂၀)

ဒီတပတ္မွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္က ေအာင္ျမင္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အနီးကပ္လူယံု လုပ္ၾကံလို႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း ကြယ္လြန္ရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၂၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၉)

ဒီတပတ္မွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတြင္းက ျဖဳတ္-ထုတ္-သတ္ အေၾကာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၁၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၈)

ဒီတပတ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းနဲ႔ အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္က ဂ်ပန္ဧကရာဇ္နဲ႔ ေတြ႔ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၁၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၇)

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းရဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္မွာ အတူလိုက္ပါသြားခ်ိန္က အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ ဦးေန၀င္း မွာထားတဲ့အတိုင္း စကားမေျပာဘဲ ေနရတဲ့ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၁၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၆)

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းရဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ Johnson က ေျပာၾကားေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေနျပီး အေမရိကန္ အကူအညီ မလိုတဲ့အေၾကာင္း ဦးေန၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမိုင္း၀င္ ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၁၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၅)

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းရဲ႕ လန္ဒန္ျမိဳ႕က အိမ္အေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လိုက္ပါသြားရတဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႔အၾကံဳေတြကို တင္ျပပါမယ္။

အပိုင္း (၁၁၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၃)

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျခကုပ္ယူထားတဲ့ ပဲခူးရိုးမစစ္ဆင္ေရး စက္၀ိုင္းနည္းဗ်ဴဟာ အက်ိဳးရွိပံုနဲ႔ စစ္ေၾကာင္းၾကီးငါးေၾကာင္း အေၾကာင္း တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

အပိုင္း (၁၁၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၁)

ႏိုင္ငံၾကီးႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးတဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ တခ်ိန္တခါက စီစဥ္ခဲ့တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာေတြ အေၾကာင္းတင္ျပပါမယ္။

အပိုင္း (၁၁၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၁၀)

၁၉၆၇ တရုတ္-ဗမာ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားရတဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြနဲ႔ ဒီမတိုင္ခင္က အစြန္းႏွစ္ခုက လြတ္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္၀ါဒ ထားရွိဖို႔ ရည္မွန္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပပါမယ္။

အပိုင္း (၁၁၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၉)

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားသြားတဲ့ တရုတ္၊ ဗမာ အေရးအခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သမိုင္း၀င္ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပထားတာ နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၀၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၈)

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားသြားတဲ့ တရုတ္၊ ဗမာ အေရးအခင္းအေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားတာ နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၀၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၇)

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလတုန္းက လူေထာင္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ မုန္တိုင္း အၾကီးအက်ယ္တိုက္သြားျပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုေတြကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားတာ နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၀၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ၿပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၆)

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွာ ျပည္ပ၀င္ေငြရရွိဖို႔ ဆန္ၾကိဳတင္ ေရာင္းခ်တဲ့ စနစ္ေၾကာင့္ ရာသီဥတု ဖ်က္တဲ့ႏွစ္မွာ ဆန္မလံုေလာက္ရာက စစ္ေတြဆန္ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၀၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၅)

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွာ ျပည္ပ၀င္ေငြရရွိဖို႔ ဆန္ၾကိဳတင္ေရာင္းခ်တဲ့ စနစ္ရွိျပီး ဆန္ထြက္တဲ့ တိုင္းေတြမွာ တာ၀န္ယူရတဲ့ တိုင္းမွဴးေတြ ဆန္မျပတ္ေအာင္ နားလည္မႈနဲ႔ လုပ္ကိုင္ၾကပံုကို ဦးတင္ဦးက ေျပာျပထားတာ နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၀၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၄)

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားရတဲ့ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေစတနာအမွန္နဲ႔ ႏွစ္ဘက္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယံုၾကည္ျပီးလုပ္တာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ဦးတင္ဦးက သံုးသပ္တာ နားဆင္ရပါမယ္။

အပိုင္း (၁၀၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၂)

တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံမွာ ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၀၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၀၁)

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ ျမစ္ကူးတံတား အမ်ဳိးအစားေတြကို ဒီကေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၁၀၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၉၄)

တရုတ္နိုင္ငံက နံမည္ေက်ာ္ ပီကင္းဘဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ေမာ္စီတုန္းလက္ထက္က က်င့္သံုးတဲ့ ျပည္သူ႔ဘံုစနစ္ ကို ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၉၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၉၃)

တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားနဲ႔ တရုတ္နိုင္ငံက တပါတီစနစ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၉၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၉၂)

၁၉၆၄ ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတနိုင္ငံရဲ႕၀ါဒေရးရာ သေဘာထားေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၉၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၉၁)

တရုတ္နိုင္ငံကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သြားေရာက္တုန္းက တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၉၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၉၀)

တရုတ္နိုင္ငံကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သြားေရာက္ခ်ိန္မွာ သူ႔ကို အခမ္းအနားနဲ႔ ၾကိဳဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၉၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၉)

ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၀င္ ျဖစ္လာျပီးတဲ့ေနာက္ တရုတ္ႏိူင္္ငံကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၈)

တိုင္းမွဴးတာဝန္ ယူရေပမယ့္ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ စစ္ဆင္ေရး သိပ္မရွိဘဲ နယ္ဘက္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ရတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၇)

ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္တပ္က သိမ္းတဲ့ကာလနဲ႔ အေနာက္ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္ တာဝန္က အနားယူသြားရတဲ့ အေၾကာင္း၊ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၆)

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း ဒုတိုင္းမွဴးဘ၀မွာ နို္င္ငံေတာ္ အာဏာကို စစ္တပ္က သိမ္းေတာ့မယ့္ အေၾကာင္း ၾကိဳတင္ သိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၅)

အေရွ႕ေတာင္တိုင္း ဒု-တိုင္းမွဴးဘ၀ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ ေပၚတာ အထမ္းသမားေတြ မရွိတဲ့ ကိစၥေတြ၊ တပ္ေလယာဥ္ဆင္းတာ ရပ္ရြာက လာႀကည့္လို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စိုက္ခင္းေတြ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းခ်င္းရာေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၄)

စစ္တိုင္းေတြ ထပ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ခ်ိန္မွာ ဦးတင္ဦး အေရွ႕ေတာင္တိုင္း ဒုတိုင္းမွဴးျဖစ္လာပံုကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၃)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးတဲ့ေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဂယက္နဲ႔ တပ္မွဴးႀကီးေတြ တပ္ကထြက္ရပံုေတြကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၈၂)

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေတြ႔အႀကံဳေတြထဲ ေရလမ္းခရီးက သည္းထိတ္ရင္ဖို ျဖစ္ရပံုေတြ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးနုလက္ထက္မွာ နယ္စပ္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ပံုေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၈၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၆၃)

ရန္ၾကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရး ပထမေန႔ မွာ တိုက္ပြဲ ၃ ပြဲအႏိုင္ရျပီး ေနာက္တေန႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပုံေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၆၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၈)
ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရး စတင္ေတာ့မဲ့ဆဲဆဲကာလ အေတြ႕အၾကဳံေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၅၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၇)

ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရး စတင္ေတာ့မဲ့ဆဲဆဲ ရန္သူ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ဖြဲ႕ေတြ ရွိရာေဒသကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ သြားေရာက္ၿပီး ေထာက္လွမ္းခဲ့ပုံေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၅၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၆)

ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရအၾကား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့ပုံေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၅၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၅)

ရန္ႀကီးေအာင္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရင္း နိုင္ငံပိုင္ေငြ သုံးစြဲရာမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈ မရွိေအာင္ အဲဒီကာလက ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးခဲ့ပုံေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၅၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၄)

ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ပုံေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၅၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၃)

ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ မိမိတို႔ရိကၡာကို ေဒသခံလူထုနဲ႔ ခြဲေဝ စားေသာက္ခဲ့ပုံကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၅၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၂)

တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ လူထုအက်ဳိးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပုံေတြကို ဦးတင္ဦးက ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၅၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၁)

တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ လူထုအက်ဳိးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပုံေတြကို ဦးတင္ဦးက ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၅၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅၀)

တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ရန္ႀကီးေအာင္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ မိုင္းဆတ္ ငွက္ဖ်ားဒဏ္ အျပင္းအထန္ ခံခဲ့ရပုံေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။

အပိုင္း (၅၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၄၉)

ဒီတပတ္ အစီအစဥ္မွာ တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပုံေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၄၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၄၈)

ဒီတပတ္ အစီအစဥ္မွာ တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပထားပါတယ္။

အပိုင္း (၄၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (18)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္

ကိုစ္ိုင္း

ျပည္သူ႔ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ရ႔ဲ အသံဖိုင္ ၂၀၃ ၂၀၄ ေပ်ာက္ေနပါသည္။ျပန္တင္ေပးပါရန္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Apr 11, 2014 09:06 PM

ေဇာ္လင္း

ေနရပ္- ေတာင္သံးလံုးK3

ဘုရားေတာင္မွ အမွားျပဳမိေသးတယ္ ။ ဗမာနိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ တစ္ခါမွမမွားျကသလိုဘဲ ဖတ္ေနရၾကားေနရတယ္ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႔သမိုင္းဟာ အမွားမပါဘဲနဲ႕ေတာ့ မမွန္နိုင္ပါဘူး။

Oct 23, 2013 09:39 PM

Natttharr

ေနရပ္- NY, USA

This series should be made into a book and sold or made available.

Aug 12, 2013 06:02 PM

Air Force 88

I don't listen RFA, but one of my friend told me that U Tin Oo's talking about trade center building in 88. If U Tin Oo was Chief of Staff, why he didn't know about Air Force uniform? Why he lie or cover what really happen in Trader Center building? If he is senility, he might be not recognize.

Jun 23, 2013 07:30 AM

Sai Lin kan

ေနရပ္- Melbourne

I think old style is much better than new style.
Can't open new audio file of U Tin Oo and when I open only the old file pop up. Please, fix it up quickly. Can't wait to listen weekly U Tin Oo program.
Thanks.

Feb 26, 2013 09:38 AM

မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈရန္.