ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္ သူရ ဦးေရႊမန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

သူရဦးေရႊမန္းကုိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မ ရွင္ အႀကီးအကဲ ခန္႔အပ္

သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို အၿငိမ္းစားအစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရွိအမ်ားစုနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဒီကေန႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

RFA TV ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅
သတင္းမဂၢဇင္း (၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ)

မိမိအမည္ နဲ႔ ၿမဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျပီး၊ dassk@rfa.org ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ရွိမယ့္ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပးပုိ႔ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားလွ်င္ .. လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာ ေတြ႔ဆံုပြဲ
ပုဒ္မ ၅၉- စ ဆိုင္းငံ့ေရး သူတို႔အျမင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး အျမင္ႏွစ္မ်ိဳး
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ေရာက္ သူရဦးေရႊမန္း
ေရႊျပည္သာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္မႈ ကန္႔ကြက္ပြဲ
အငူေမာ္ကမ္းေျခက ရွားပါးသတၱဳတူးေဖာ္ေရး
မွတ္မွတ္သားသား စကားမ်ား
ဆိုက္တခုလံုးသို႔