ရန္ကုန္တိုင္းေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္းတကာေက်းရြာမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ နုိင္ေရးေဟာေျပာပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အကတိကင္းစင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထား

အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္ မႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ေၾကညာရာမွာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ကို လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားၿပီးျပလို႔မရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီလို ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ ပါတီဟာ အန္အယ္လ္ဒီတစ္ပါတီတည္းသာ ရိွေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
RFA TV ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္
သတင္းမဂၢဇင္း (ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္)

မိမိအမည္ နဲ႔ ၿမဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျပီး၊ dassk@rfa.org ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ရွိမယ့္ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပးပုိ႔ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားလွ်င္ .. လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

အယ္ဒီတာ့ အၾကိဳက္

ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
မွတ္မွတ္သားသားစကားမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲလုံျခံဳေရးအစီအစဥ္-ရခုိင္ျပည္နယ္
တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး
ကရင္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဗဟုသုတ
ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ
စစ္ေရးပဋိပကၡ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔