လႊတ္ေတာ္တက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမယ့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး၊ ဥပေဒပညာရွင္ ၅ ဦးနဲ႔ ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဖဲ႔ြစည္းလိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။
RFA အီးေမးလ္ သတင္းလႊာ ရယူရန္
RFA TV (ဇူလုိင္ ၃၁)
သတင္းမဂၢဇင္း (ဇူလိုင္ ၂၆)
USA မွ နားဆင္သူမ်ား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမွ 857 232 0060 ကိုေခၚ၍ နားဆင္ႏိုင္ပါၿပီ။ (အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား)

အယ္ဒီတာ့ အၾကိဳက္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကိဳတင္ခရီးစရိတ္
Master Sports စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား
စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္က ေရႊတူးအလုပ္သမားမ်ား
ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
“မဟာမႈိင္းအလြန္ ႏွစ္ငါးဆယ္”
လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဝိဝါဒမ်ား
Burmese Journey - OHI