၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကျပဳလုပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ ဦးအနက္ ၁၇ ဦး ပယ္ခ်ခံရ

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ စုစည္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီက ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၁၈ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္း ထားရာမွာ ၁၇ ဦးပယ္ခ်ခံရတဲ့အတြက္ ၁ ဦး သာ ေရြးေကာက္ ပဲြ၀င္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
RFA TV တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၈:၃ဝ မွ ၉:ဝဝ နာရီ
RFA TV စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္

ဒီ အစီအစဥ္ကေန မိမိအမည္ နဲ႔ ၿမဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျပီး၊ dassk@rfa.org ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ရွိမယ့္ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပးပုိ႔ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာ တရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာက လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
သတင္းမဂၢဇင္း (ၾသဂုတ္ ၂၉)
ဦးဉာဏ္ဝင္း(NLD ပါတီ)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္
တကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရုံးခ်ိန္း
ရခုိင္ေရေဘးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
မတၱရာက လယ္သမားဆႏၵျပပြဲ
မုန္းေခ်ာင္းေဒသခံေတြရဲ႕ ေရေဘးစုိးရိမ္မႈ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာပြဲ
ဆိုက္တခုလံုးသို႔