သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးပံု

ကုိပါႀကီး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ တာဝန္ယူေဖာ္ထုတ္ေရး ျမန္မာ အစုိးရကုိ RSF တုိက္တြန္း

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ကိစၥအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ အလံုးစံုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ RSF ေခၚ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔က ေျပာ လိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (ေအာက္တုိဘာ ၃ဝ)
သတင္းမဂၢဇင္း (ေအာက္တုိဘာ ၂၅)
ကုိထင္ေက်ာ္အမႈ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
မေကြး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွာမႈတိုင္းအေရးယူခံရ
ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရး
ပူလစ္ဇာဆုရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျပဌာန္းေရးွဆႏၵျပပြဲ
ဦးယဥ္ေအးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံျခင္း