ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္

လူမ်ိဳးအသိမွတ္ျပဳေရးထက္ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပး သင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳေရးထက္ တရားဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုသာ သြား သင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိဥပေဒေတြအရ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ေရးကိုသာ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ တယ္လုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က ခန္႔အပ္ခံရသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက RFA ကို ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (ၾသဂုတ္ ၂၉)
သတင္းမဂၢဇင္း (ၾသဂုတ္ ၂၃)
UNFC- ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစု ေဆြးေႏြးပြဲ
ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္နဲ႔ အရပ္ဘက္ဖဲ႔ြမ်ား
မေကြးတုိင္း လယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာ
မွတ္မွတ္သားသားစကားမ်ား
အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲ
NLD နဲ႔ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္