ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ UNFC ညီလာခံမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU အဖြဲ႔ကို  ေတြ႔ရစဥ္

UNFC အဖြဲ႕မွာ မပါေတာ့လို႔ KNU အဖဲြ႔ စာေပးပို႔

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီလိုု႔ ေခၚတဲ့ UNFC အဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္ေတာ့မွာ မဟုုတ္ဘဲဲ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုုးကိုု ရုုပ္သိမ္းေၾကာင္း KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုးက ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေန တဲ့ UNFC ညီလာခံကို ဒီကေန႔ တရား၀င္စာေပးပိုု႔ လိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (စက္တင္ဘာ ၁)
သတင္းမဂၢဇင္း (ၾသဂုတ္ ၃ဝ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေကာ့မွဴးလယ္သမားမ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား
စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပပြဲ
သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္က ဆႏၵျပပဲြ
အေမရိကန္က ခ်င္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္
၂ဝ၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရစာရင္း