သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္ဂိတ္တံခါးကို ေတြ႔ရစဥ္

ေက်ာင္းသား ၇ ဦးကုိ တုိက္ပိတ္၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေဆးလိပ္နဲ႔ ကြမ္းယာကို ယူေဆာင္ခဲ့မႈနဲ႔ သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္ က ေက်ာင္းသား ၇ ဦးဟာ မေန႔ကစၿပီး တုိက္ပိတ္ ခံလိုက္ရပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

Election
RFA TV ဇူလုိင္ ၂ ရက္

ဒီ အစီအစဥ္ကေန မိမိအမည္ နဲ႔ ၿမဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျပီး၊ dassk@rfa.org ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ရွိမယ့္ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပးပုိ႔ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာ တရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာက လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
သတင္းမဂၢဇင္း (ဇြန္ ၂၇)
အဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား-ျမင္းျခံ
ကုိေနမ်ိဳးဇင္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၈
သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚအျမင္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြး
“ေက်းလက္ျပည္သူတဦးရဲ႕ တေန႔တာ”
နည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ-လားရိႈး
ဆိုက္တခုလံုးသို႔