အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြပံု

MPC ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (ေအာက္တုိဘာ ၁၇)
သတင္းမဂၢဇင္း (ေအာက္တုိဘာ ၁၈)
ဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးဆန္းဆင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္
ေညာင္ဝန္းေက်းရြာက ထြန္တံုးတုိက္ပဲြ
Master Sports စက္ရံု ေလ်ာ္ေၾကး
ယူ-၁၉ ျမန္မာအသင္းေအာင္ပဲြ
မွတ္မွတ္သားသားစကားမ်ား
လယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ- ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္