ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာတိုက္ဂါး (ေရွ႕ဆံုးမွာထိုင္ေနသူ) ကို စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ က ေတြ႕ရစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ကရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာင္စီ တားျမစ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔အသီးသီးက တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္သြားလာမႈ လံုး၀မျပဳလုပ္ဖုိ႔ အျပင္း အထန္တားျမစ္ေၾကာင္း အစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူ ထားတဲ့ KNU/KNLA ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔က ဒီကေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (စက္တင္ဘာ ၁၇)
သတင္းမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ ၁၃)
Master Sports ဖိနပ္စက္ရံုပဋိပကၡ
NLD ဦးဟန္သာျမင့္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပန္္းခ်ီျပပဲြ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ
တစ္နွစ္ျပည့္ “ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရး”
လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၂)