ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ကို ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ေခၚတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ရွင္းလင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel က အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ ေခၚေဝၚသံုးစဲြတာဟာ ႏိုင္ငံေရးအရမဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုက သူတို႔ကို ဘယ္လိုအမည္ နဲ႔ ေခၚပါလို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အတုိင္း အသိ အမွတ္ျပဳေခၚဆိုတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

RFA TV တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္
(တနလၤာ-ေသာၾကာ)
ည ၈:၃ဝ မွ ၉:ဝဝ နာရီ
RFA TV ၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၂၈
သတင္းမဂၢဇင္း (၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၂၃)
မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားလွ်င္ .. လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
အေမရိကန္သံအမတ္ Scot Marciel သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
“ရိုဟင္ဂ်ာ” အသံုးအႏႈန္းနဲ႔သံရံုးေရွ႕ဆႏၵျပပြဲ
ဟိုက္ပါဒုကၡသည္စခန္း စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ
သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္က ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ
ကခ်င္ျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔HIV/AIDS ေလ်ာ႔က်ေရး
ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ စစ္တမ္း
ဧရာဝတီျမစ္ထဲက သစ္ဝါးမ်ား
ဆိုက္တခုလံုးသို႔