ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေတြ႔ရစဥ္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးဖို႔ အဖဲြ႕အစည္း ၄ဝ ေတာင္းဆို

နယ္စပ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ၄၀ ေလာက္က သူတို႕ကို မူလနုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ ေပးပို႔တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔