အရင္ အစုိးရလက္ထက္ စာရင္းေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ ယူရုိေငြ ၈၆ သန္းကိစၥ စစ္ေဆးေနၿပီ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာနိုင္ ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရံပံုေငြထဲက စာရင္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ယူရိုေငြ ၈၆ သန္း ကိစၥအတြက္ အမႈေဆာင္ေတြရဲ့တိုင္ၾကားခ်က္ကို ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အပါအဝင္ လူ ပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးနဲ႔ ခံုရံုးဖြဲ႔ၿပီး တိုင္တန္းသူေက်ာက္မ်က္အသင္း အမႈ ေဆာင္ေတြကို မေန႔က စတင္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔