ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္စလင္ေတြကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ကိစၥမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးမယူခဲ့ဘူး ဆိုၿပိီး အေမရိကန္ အစိုးရအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ CSIS ႏို္င္ငံတကာေလ့လာေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာဌာနႀကီး က ျမန္မာ အစိုးရကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါတယ္။