ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေဆးဝါး ဝယ္ယူေရး အဆုိျပဳခ်က္ အိႏိၵယစဥ္းစား

အိႏၵိယႏိုင္ငံဆီက ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကူအညီေတြရရွိဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ အာဖဂန္ နစၥတန္ရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို အိႏၵိယ အစိုးရက စဥ္းစားေနပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔