စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အေရးေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ ECC ရံုးမွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ စိစစ္ေရး ေဆြးေႏြးစဥ္

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး အစီအစဥ္ ရခုိင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္းလင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက မြတ္စလင္ေတြကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ သီးသန္႔ဧရိယာေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံစိစစ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ စိစစ္ေရး စီမံခ်က္ေတြမွာ တစ္ပါ တည္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။