ဒီေမာဆုိမွာ ထြန္တံုးတုိက္ပြဲ၀င္ ရြာသား ၁၀ ဦးကုိ ေခၚယူစစ္ေဆး

ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုၿမိဳ ့နယ္၊ အမွတ္ ၃၆၀ အေျမာက္တပ္က သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြမွာ ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္ လို႔ဆုိၿပီး ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ ဒီေမာဆုိၿမိဳ႕နယ္ ‘ေဒါဆုိေရွ႕’ ရြာအနီးက ရြာသား ၁၀ ဦးကို ဒီေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ဒီေန႔ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။