ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စက္မႈဇုန္တစ္ခုက အလုပ္သမားတခ်ဳိ႔ကို ေတြ႔ရစဥ္

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး ျမန္မာအနိမ့္ဆံုး အဆင့္ေရာက္

လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းဖို႔ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္ကြက္တဲ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ၃ မွာ သတ္မွတ္ ထည့္သြင္းဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆံုးျဖတ္ လိုက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနအရာရွိေတြကို ကုိးကားၿပီး ရိုက္တာသတင္းဌာနက ဒီကေန႔ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔