ဝန္ႀကီးေနရာအဆိုျပဳခံရတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ပံု

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု

လက္ရိွ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ တရားစဲြခံ ထားရတဲ့ မီဒီယာသမားေတြကုိ လက္ရွိ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မီဒီယာဥပေဒနဲ႔ ေျပာင္းလဲ စီရင္ေပးဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးေတြမွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။