႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္

၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးခ်ယ္မည္

၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးရဲ႕ အမည္ကို မနက္ျဖန္က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဒီေန႔ ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။