ေလလြင့္ေခြးေတြ မသတ္ဖို႔ကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ တိရိစၦာန္ခ်စ္သူမ်ားကြန္ယက္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ဆႏၵျပေနစဥ္

ေလလြင့္ေခြးေတြကို မသတ္ဖို႔ ဆႏၵျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပိုင္ရွင္မဲ့ လမ္းေဘးေလ လြင့့္ေခြးေတြကို အဆိပ္ေကြ်းသတ္ေန တာေတြ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ တိရိစၦာန္ခ်စ္သူမ်ား ကြန္ယက္ အဖြဲ႔ဝင္ အေယာက္ ၄၀ ေလာက္က ဒီကေန႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုၾက ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔