မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေျဖ ရွင္းေပးဖုိ႔ မုိ္းညွင္းေဒသ ခံေတြ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕မွာ မူးယစ္ေဆး ဝါးေရာင္းဝယ္သံုးစြဲမႈေတြကို အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြက ထိေရာက္စြာကာ ကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ေဒသခံ သံုးရာေက်ာ္ ဒီေန႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ႔ၾက ပါတယ္။