မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္က တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားေတြ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေပးဖို႔႔ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ဆန္႔က်င္ေရး မႏၱေလးမွာ ဆႏၵျပ

ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၈ ခရိုင္က အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။