မတ္လ ၂၆ နဲ႔ ၂၇ ရက္ေန႔က ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕က INGO ရုံးခန္းေတြကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ MSF နဲ႔ Malteser အန္ဂ်ီအုိေတြကုိ ခြင့္မျပဳဖုိ႔ ECC ဆံုးျဖတ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးေတြအတြက္ Malteser International အဖြဲ႔နဲ႔ MSF ေခၚ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳဖို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ အေရးေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာ ECC က ဆံုးျဖတ္လုိက္ ပါတယ္။