သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ပံု

ဦးဝင္းတင္ ေက်ာက္ ကပ္ေဆးေၾကာမႈ ေအာင္ျမင္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဆရာဦးဝင္းတင္ ကို မေန႔ညက ပထမအႀကိမ္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာကုသမႈမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ လုိအပ္သလုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေဆးေၾကာမယ္လို႔ သိရပါတယ္။