ကမာၻေက်ာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ The Elders အဖြဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေနးပဲြမွာ အားလုံးပါဝင္ဖို႔ တိုက္တြန္း

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ အျမန္ဆံုးအဆံုးသတ္ဖို႔နဲ ့ ဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိအခြင့္အေရးေတြကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီး၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြမွာ အဖြဲ႔အားလံုးပါဝင္ဖို ့ ကမာၻေက်ာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ The Elders အဖြဲ႔က မေန႔က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။