ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္

ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ၄ တန္း နဲ႔ ၈ တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္းေတြ မွားယြင္း တာ၊ ႀကိဳတင္ ေပါက္ၾကားတာေတြအတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြ က တာဝန္ခံေပးဖို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔