ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္ရိုးက်ရပ္ကြက္အနီးက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမယာေတြမွာ ၿခံစည္းရိုးကာရံထားသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးက ေျမကိစၥ စံုစမ္းစိစစ္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ အရင္အစိုးရ လက္ထက္က စက္မႈရပ္ကြက္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေတြကို ျပည္နယ္ အဆင့္ အစိုးရအရာရိွေတြက အသီးသီးခြဲေဝယူထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးပါဝင္တဲ့ စိစစ္ေရး အဖြဲ႔တစ္ခုကို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔