កិច្ច​សន្ទនា​យុវជន​ស្ដីពី “សន្តិសុខ​សម្រាប់​យុវជន​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-​សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០១៧” ដែល​​រៀបចំ​ដោយ​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​ឯកភាព និង​អភិវឌ្ឍន៍ កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Yang Chandara

យុវជន​កាន់​តែ​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​អ្នក​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល កត់​សម្គាល់​ថា យុវជន​កាន់​តែ​ច្រើន​បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជា​អ្នក​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត ដែល​នេះ​ជា​សញ្ញាណ​វិជ្ជមាន​មួយ​ដែល​រួម​ចំណែក​ឲ្យ​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល