កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​របស់​ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី ស្ថិត​នៅ​ស្រុក​ស្ទឹងហាវ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦

សហភាព​អឺរ៉ុប​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​ទីផ្សារ​កសិករ​ដែល​ប្រកប​របរ​ចិញ្ចឹម​សត្វ

សហភាព​អឺរ៉ុប និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​បសុសត្វ​នៅ​កម្ពុជា ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ប្រកប​របរ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​របស់​កសិករ​ចេះ​តែ​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​ផ្សេងៗ ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ពលរដ្ឋ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល