ដំណាំ​ខ្ទឹម​ស្លឹក​ក្នុង​កសិដ្ឋាន​ហ្គ្រែន​ភ្នំពេញ ខណ្ឌ​សែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥

បច្ចេកទេស​ដាំ​ខ្ទឹម​យក​ស្លឹក

ខ្ទឹម គឺ​ជា​ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​ប្រជាជន​ទូទៅ​ទទួល​ស្គាល់​ថា មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន និង​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​គ្រឿង​ផ្សំ​សម្រាប់​មុខ​ម្ហូប​ស្ទើរ​គ្រប់​ប្រភេទ ដើម្បី​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។ ដោយឡែក​ស្លឹក​ខ្ទឹម​វិញ ប្រជាជន​ខ្មែរ​និយម​ប្រើ​ដើម្បី​បន្ថែម​ក្លិន និង​សម្រស់​ក្នុង​អាហារ​ផ្សេងៗ​ឲ្យ​មាន​សោភណភាព​គួរ​ជាទី​គយគន់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល