កិច្ច​សន្ទនា​យុវជន​ស្ដីពី “សន្តិសុខ​សម្រាប់​យុវជន​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-​សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០១៧” ដែល​​រៀបចំ​ដោយ​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​ឯកភាព និង​អភិវឌ្ឍន៍ កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Yang Chandara

ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ជំរុញ​ឱ្យ​យុវជន​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណើរការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​គោរព​ច្បាប់​និង​ក្រមសីលធម៌

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ជំរុញ​ឱ្យ​យុវជន​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រកប​ដោយ​ក្រមសីលធម៌ និង​កុំ​ងប់ងុល​នឹង​អ្នក​នយោបាយ ដែល​អាច​នាំ​ឱ្យ​ខ្លួន​ប្រព្រឹត្ត​ទង្វើ​ប្រាសចាក​ពី​ច្បាប់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល