យុវជន​ស្វែង​រក​ឱកាស​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស នៅ​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​វប្បធម៌ និង​អាហារូបករណ៍​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ២០១៥។

ក្រសួង​អប់រំ​គ្រោង​បង្កើន​ចំនួន​អាហារូបករណ៍​និស្សិត​ឱ្យ​ជិត​ដល់​៨​ពាន់​នាក់

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា គ្រោង​បង្កើន​ចំនួន​អាហារូបករណ៍​ច្រើន​ពាន់​កន្លែង​បន្ថែម​ទៀត​ដល់​សិស្ស​ជាប់​បាក់​ឌុប នៅ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៧ និង ២០១៨ ខាង​មុខ។ ការ​បង្កើន​ចំនួន​នេះ គឺ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱកាស​ឱ្យ​សិស្ស​ដែល​ប្រឡង​ជាប់​បាក់ឌុប អាច​ចូល​រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម​សិក្សា​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល