ផ្សារ​ណាត់​សហគមន៍​កសិផល​ធម្មជាតិ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ទី​រួម​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ត្រូវ​បាន​អង្គការ​សេដាក (CEDAC) និង​កសិករ​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​កាល​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Um Raingsey

ក្រសួង​កសិកម្ម​កម្ពុជា​និង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អភិវឌ្ឍ​កសិឧស្សាហកម្ម

ក្រសួង​កសិកម្ម និង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន ឈ្មោះ ធាន រូយ (Tian Rui Agriculture Coorperation) បាន​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ស្ដីពី «កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម»។ ស្ថាប័ន​ទាំង​ពីរ​នេះ​អះអាង​ថា ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​នេះ ដើម្បី​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម ព្រម​ទាំង​រួម​គ្នា​អភិវឌ្ឍ​កសិឧស្សាហកម្ម​កម្ពុជា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល