កសិករ​នៅ​ស្រុក​ខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្ត​កណ្ដាល ច្រូត​ស្រូវ​ដោយ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤។

CEDAC​ណែនាំ​អ្នកធ្វើ​ស្រែ​ឲ្យ​បន្សុទ្ធ​ពូជស្រូវ​ក្នុង​ពេល​ត្រៀម​ច្រូត​កាត់

រដូវ​ច្រូត​កាត់​ជិត​មកដល់​ហើយ ប៉ុន្តែ​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា កសិករ​ជាច្រើន​មិនសូវ​យកចិត្ត​ទុកដាក់ ក្នុង​ការ​បន្សុទ្ធ​ពូជស្រូវ និង​ទុកដាក់​ពូជ​ទៅតាម​បច្ចេកទេស ដើម្បី​ឲ្យ​មានគុណ​ភាព​ល្អ​នោះ​ទេ។ បញ្ហា​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​កម្ពុ​ជា (អង្គការ​សេដាក) ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃ​១២​ខែ​វិច្ឆិកា ណែនាំ​ឲ្យ​កសិករ គួរ​ចាប់​ផ្ដើម​បន្សុទ្ធ​ពូជស្រូវ។