ចម្ការ​ដំណាំ​ជីរ​រណារ​របស់​ប្រជា​កសិករ​នៅ​ភូមិ​ចុងព្រែក សង្កាត់​ក្ដុលដូនទាវ ក្រុង​បាត់ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបង។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។

របរ​ដាំ​ជីរ​រណារ​ឬ​ជី​បន្លា​របស់​ប្រជា​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង

ប្រជា​កសិករ​ប្រមាណ ៥០​គ្រួសារ​នៅ​ក្រុង​បាត់ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបង ចាប់​យក​របរ​ដាំ​ជីរ​រណារ ឬ​ជីរ​បន្លា​ធ្វើ​ជា​របរ​បន្ថែម ក្រៅ​ពី​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ដោះស្រាយ​ជីវភាព​គ្រួសារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួក​គាត់។ ប្រជា​កសិករ​និយម​ដាំ​ដំណាំ​ប្រភេទ​នេះ​នៅ​លើ​ដី​លំនៅឋាន និង​ដី​ស្រែ​ក្បែរ​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គាត់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល