ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​អង្គុយ​រង់ចាំ​អោយ​គេ​មុជ​ទឹក​អោយ​ក្នុង​ពិធី​ចាស់​ជរា​នៅ​វត្ត​ចកធំ ឃុំកកោះ ស្រុក​មោងឬស្សី ខេត្ត​បាត់ដំបង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

ការ​ថែទាំ​សុខភាព​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ

អង្គការ​សុខភាព​ពិភព​លោក (WHO) បាន​កំណត់​និយមន័យ​ថា មនុស្ស​ចាស់​គឺ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី ៦៥​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។ ក្នុង​វ័យ​នេះ ទាំង​បុរស និង​ស្ត្រី បាន​ទទួល​ការវិវឌ្ឍន៍​សុខភាព​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ឲ្យ​ពួកគាត់​ងាយ​ប្រឈម​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ឬ​អាច​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ក្នុង​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ដោយ​យថាហេតុ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល