ទំនៀម​បូជា​ទៀន​វស្សា

នៅ​សល់​តែ​១​សប្ដាហ៍​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ កិច្ច​ចូល​ព្រះវស្សា​របស់​ភិក្ខុសង្ឃ​ក្នុង​ពុទ្ធ​សាសនា​នឹង​គ្រប់​រយៈពេល ៣​ខែ​ដោយ​បរិបូណ៌។