ក្រុម​ស្ត្រី​ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ពេល​យប់​ស្នើ​អាជ្ញាធរ​បង្កើន​ការ​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ក្រុម​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​ផ្នែក​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ចាក់សាំង និង​កម្មករ​នៅ​រោងចក្រ​ផលិត​ភេសជ្ជៈ បារម្ភ​ពី​បញ្ហា​សុវត្ថិភាព បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ករណី​បាញ់​បោះ និង​អំពើ​ហិង្សា​នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល