ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 09/01/18

ໄຂ້ເລືອດອອກ ຫຼື ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເປັນພຍາດ ທີ່ອັນຕລາຍ ເຖິງຂັ້ນ ເສັຽຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືພາ ແລະເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍ ກັດ...

ຮອງ ສາສດາຈານ ດຣ. ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ, ອາຈານສອນ ທີ່ ມະຫາວິທຍາລັຍ ວິທຍາສາດ ສຸຂພາບ ແລະ ທັງເປັນຊ່ຽວຊານ ດ້ານ ພຍາດຊຶມເຊື້ອ ປະຈໍາໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄຂ້ເລືອດອອກ ຫຼື ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເປັນພຍາດ ທີ່ອັນຕລາຍ ເຖິງຂັ້ນ ເສັຽຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືພາ ແລະເດັກນ້ອຍ ກໍຕ້ອງໄດ້ ລະວັງບໍ່ໃຫ້ ຍຸງລາຍກັດ, ກ່ຽວກັບວ່າ ອາການຕ່າງໆ ຂອງພຍາດນີ້ ມີແນວໃດແດ່ນັ້ນ, ສຸພັດຕາ ມີບົດສຳພາດ ຮອງ ສາສດາຈານ ດຣ. ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ, ອາຈານສອນ ທີ່ ມະຫາວິທຍາລັຍ ວິທຍາສາດ ສຸຂພາບ ແລະ ທັງເປັນຊ່ຽວຊານ ດ້ານ ພຍາດຊຶມເຊື້ອ ປະຈໍາໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ ມາສເນີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້...