ໂຄງການອົບຮົມນາຍໝໍລາວ

ອົງການແດນໃໝ່ ເພື່ອສຸຂພາບ ເລີ້ມຝຶກອົບຮົມ ນາຍໝໍ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ ຫລາຍຂຶ້ນ.
ໂພໄຊສວັດ
2010-09-03
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
Share
ພິມ

ອົງການແດນໃໝ່ ເພື່ອສຸຂພາບ ເປັນອົງການ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີໂຄງການ ພັທນາ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ ນາຍໝໍລາວ ເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ. ທາງໂຄງການ ຄັດເລືອກເອົາ ພະນັກງານໝໍ ໂດຍມີການ ສອບເສັງ ໃນເດືອນ 12 ຂອງທຸກໆປີ. ນາຍໝໍທີ່ຖືກ ຄັດເລືອກ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນ ນາຍໝໍໃໝ່ ແລະ ນາຍໝໍ ທີ່ຢູ່ໃນ ແຂວງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກອົງການ ແດນໃໝ່ ເພື່ອສຸຂພາບ ປະຈຳ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ອະທິບາຍວ່າ:

"ຈະມີຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ມາຈາກຕ່າງ ປະເທດ ເພິ່ນຈະມາ ຊ່ວຍພັທນາ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະເພິ່ນກໍຈະ ມາຊ່ວຍໝໍລາວ ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ແລະ ອົງການເຮົາ ກໍຈະສົ່ງ ໝໍລາວ ໄປຝຶກງານ ຢູ່ຂອນແກ່ນ ຖ້າເປັນໝໍເດັກ ຈະແມ່ນ 1 ເດືອນ ປີນຶ່ງຈະໄປ 2 ເທື່ອ ຖ້າເປັນໝໍພາຍໃນ ຈະໄປ 2 ເດືອນຕໍ່ປີນຶ່ງ".

ສໍາລັບການ ຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ນາຍໝໍລາວ ນີ້ ນາງກ່າວວ່າ ໂຄງການນີ້ ຈະຊ່ວຍພັທນາ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ ນາຍໝໍໃນ 2 ຂແນງຄືນາຍໝໍ ປົວເດັກນ້ອຍ ແລະ ນາຍໝໍພາຍໃນ ຫລືໝໍທົ່ວໄປ. ຊຶ່ງ ເມື່ອນາຍໝໍ ຮຽນຈົບ ຫລັກສູດນີ້ແລ້ວ ກໍຈະກັບ ໄປປະຈຳຢູ່ ໂຮງໝໍບ່ອນເກົ່າ ເພື່ອຮັກສາ ປິ່ນປົວ ຜູ້ເຈັບປ່ວຍ ແລະສອນກ່ຽວກັບ ຫລັກອະນາມັຍ ທີ່ຖືກວິທີ ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວົ້າເຖິງ ການສອບເສັງ ຄັດເລືອກ ເອົານາຍໝໍ ເພື່ອໄປຝຶກ ອົບຮົມວ່າ:

"ເຮົາຈະມີ ໝໍ ປະສານງານ ປີນຶ່ງ ເຮົາຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ທຸກໆແຂວງ ໃນລາວ 17 ແຂວງ ຈະໄປແນະນຳ ໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຮງໝໍທີ່ ທ່ານໝໍ ຢາກມາເສັງ ເຂົ້າຮຽນ ໃນໂຄງການເຮົາ ເຮົາຈະມີການ ເສັງເຂົ້າ ໃນໂຄງການ".

ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນ ຫລາຍຍ້ອນວ່າ ນາຍໝໍ ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ໃນລາວ ຍັງບໍ່ມີ ປະສົພການ ແລະ ນາຍໝໍສ່ວນໃຫຍ່ ໃນລາວ ກໍຍັງບໍ່ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດ ພຽງພໍ, ຊຶ່ງໂຄງການນີ້ ເນັ້ນໃສ່ ການພັທນາ ໃຫ້ນາຍໝໍລາວ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການປິ່ນປົວ ຫລາຍຂຶ້ນ.

ເຕັມຫນ້າ