ທີ່ດິນສໍາລັບການ ກະສິກັມຢູ່ລາວໜ້ອຍລົງ

ການເຊົ່າ ແລະ ສັມປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ ອຸດສະຫະກັມ ເຮັດໃຫ້ການຜລິດ ກະສິກັມ ຫລຸດນ້ອຍລົງ.
ສົມເນ
2010-01-25
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
Share
ພິມ

ປັດຈຸບັນນີ້ ຜົນຜລິດກະສິກັມ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໄດ້ຫລຸດນ້ອຍລົງ ຢ່າງນ່າເປັນຫ່ວງ ເມື່ອທຽບກັບເມື່ອກ່ອນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການ ໃຫ້ເຊົ່າແລະ ສັມປະທານ ທີ່ດິນ ເພື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ ອຸດສະຫະກັມ ແລະ ເຂດທີ່ມີການຂະຫຍາຍ ອຸດສະຫະກັມ. ຕາມລາຍງານຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເມື່ອສັປດາຜ່ານມາ. ຫລາຍເຂດສັມປະທານ ບໍ່ມີການສືກສາ ແລະຈັດສັນປະເພດ ທີ່ດິນຢ່າງລະອຽດ ຖີ່ຖ້ວນ ກ່ອນຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການລົງທືນ ອັນເຮັດໃຫ້ມີ ຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ ທໍາມາຫາກິນ ຂອງປະຊາຊົນ.

ເມື່ອເດືອນມິນາ ປີ 2008 ຜ່ານມາລາຍງານ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດວ່າ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ມີເນື້ອທີ່ກະສິກັມ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ ແລະ ເຮັດນາທັງໝົດ ປະມານ 6 ແສນເຮັກຕາ ແລະມີແຜນວ່າ ຈະເພີ້ມເນື້ອທີ່ ປູກຝັງໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນປີ 2010 ແລະ 2 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນປີ 2020.

ຫລັງຈາກການອະນຸມັດ ໃຫ້ສັມປະທານ ທີ່ດິນມີເພີ້ມຂື້ນ ຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ ແລະບໍ່ເປັນເອກກະພາບ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຖິ້ມ ຄວາມຜິດໃສ່ກັນ ທາງອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈື່ງໄດ້ອອກປະກາດ ຕັກເຕືອນວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ກັບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ຈະຖືກຮຽກເອົາ ກັມມະສິດການເປັນ ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຄືນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນ ເປັນລະບຽບແລະ ເອກກະພາບກັນເທື່ອ. ໃນເວລາ ທີ່ທາງການລາວ ຍົກບັນຫານີ້ຂື້ນມາເວົ້າກັນ ໃນກອງປະຊຸມ ການປົກຄອງໃນ ທ້ອງຖິ່ນກໍວ່າ ຂັ້ນສຸນກາງມີ ແຕ່ອະນຸມັດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຢ່າງລະອຽດວ່າ ຈະມີພື້ນທີ່ພຽງພໍ ຕອບສນອງຫລືບໍ່ ແລະພື້ນທີ່ ທີ່ອະນຸມັດໄປນັ້ນ ບໍ່ມີການສືກສາ ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ການຜລິດອາຫານ ຫລືຈະມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫລືບໍ່.

ເຕັມຫນ້າ