Liệu các giáo dân Cồn Dầu ở Bangkok có được đi tị nạn?

Sau khi bị đàn áp, sách nhiễu và hăm dọa hơn 40 giáo dân Cồn Dầu đã chạy sang Thái Lan tị nạn và cho đài Á Châu Tự Do biết về hoàn cảnh khó khăn của họ.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-08-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn tại Thái Lan phải sống lén lút (theo yêu cầu vì an toàn chưa tiện để thấy mặt), ảnh chụp tháng 8 năm 2010.
Giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn tại Thái Lan phải sống lén lút (theo yêu cầu vì an toàn chưa tiện để thấy mặt), ảnh chụp tháng 8 năm 2010.
RFA PHOTO

Xem toàn trang