Nhân quyền tại Việt Nam theo nhận định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền, tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Miến điện, Bắc Hàn, Iran…
Quỳnh Như, phóng viên RFA
2010-03-12
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bản báo cáo về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo trên toàn thế giới năm 2009 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố trên website.
Bản báo cáo về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo trên toàn thế giới năm 2009 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố trên website.
Photo courtesy of state.gov

Xem toàn trang