Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
23/11/2009 03:40

Có bàn tay của Trung Cộng trong vụ Bát Nhã. Trung Cộng muốn trả thù Thầy Nhất Hạnh khi Thầy nói rằng dân tộc Tây Tạng rồi,cũng như dân tộc Việt Nam trong quá khứ, sẽ thoát khỏi sự đô hộ của người Tầu.

Trung Cộng ép Việt Nam không cho Thầy Nhất Hạnh tham dự lễ Phật Đản năm 2007(?) ở Hà Nội. Nhưng lúc đó Việt Cộng cần Thầy Nhất Hạnh trong kế hoạch tuyên truyền, nên không thoả mãn lời yêu cầu của Trung Cộng.

Trung Cộng tiếp tục ép VC phải phá Làng Mai, không cho phát triển ở Việt Nam, giống như TC đang tiêu diệt Pháp Luân Công ở bên Tầu. VC trong gọng kìm của TC sẽ phải tiếp tục phá rối Thày Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai

Anonymous
22/11/2009 08:27

that toi cho cac tu si da bi chinh quyen lam dong bat lot het ao quan

Xem toàn trang