Tín đồ Cao Đài tại Bình Định bị hành hung

Chúng tôi được tin hôm nay, 16 tháng 9 năm 2012, nhiều tín đồ Cao Đài tại Thánh Thất Phù Mỹ ở Bình Định, thuộc Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền, bị người của Hội Đồng Chưởng Quản thân chính cùng côn đồ hành hung.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012.09.16
000_APW2001010954546-305.jpg Các tín đồ Cao Đài trong một lần chờ hành lễ trước đây.
AFP PHOTO

Qua sự tìm hiểu của Thanh Quang, ông Nguyễn Hữu Khanh, Chánh Trị Sự Đầu Tộc Đạo tại Thánh Thất Phù Mỹ cho biết:

Nguyễn Hữu Khanh: Hồi 7-8 giờ sáng họ đạp hàng rào Thánh Thất xông vô đánh anh em Bảo Thủ Chơn Truyền.

Thanh Quang: Như vậy các tín đồ thuộc Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền bị thương như thế nào?

Nguyễn Hữu Khanh: Dạ em Nguyễn Công Trứ bị họ đánh phải may 9 mũi từ trên đầu xuống mép tai. Đồng đạo bị đánh thứ hai là Nguyễn Nhơn; Lê Vinh Phụng là ba; Tôi, Nguyễn Hữu Khanh, là bốn; Cao Văn Minh là năm; Anh Lê Phúc Khiêm nữa là sáu. Dạ họ đánh 6 người.

Nguyên nhân

Thanh Quang: Lý do nào mà các tín đồ Cao Đài thuộc Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền bị hành hung như vậy?

Nguyễn Hữu Khanh: Dạ vì các đồng đạo ở đây tu theo Luật Pháp Chơn Truyền, không theo Hội Đồng Chưởng Quản - tức không theo Cao Đài “quốc doanh” , nên họ đến họ chiếm tài sản, Thánh Thất của Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền. Họ lợi dụng Hội Đồng Chưởng Quản, được chính quyền hỗ trợ, để đánh vô.

Thanh Quang: Thưa, tình hình các tín đồ thuộc Hội Thánh Bảo Thủ Chơn Truyền bị đàn áp ở địa phương này, nói chung, như thế nào?

Nguyễn Hữu Khanh: Dạ rất nặng. Bây giờ chúng tôi nhờ quý vị đưa dùm vấn đề ra để có được thuần túy tôn giáo trong Hội Thánh Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền. Nhờ đưa ra ánh sáng dùm, chớ còn ở đây tín đồ Chơn Truyền bị chính quyền đàn áp. Họ mượn Hội Đồng Chưởng Quản để đàn áp nhằm đánh đuổi tín đồ, cướp tài sản của Thánh Thất Phù Mỹ này.

Thanh Quang: Thưa, trước tình hình như vậy thì ông, với tư cách là Chánh Trị Sự Đầu Tộc Đạo Cao Đài tại Thánh Thất Phù Mỹ, muốn lên tiếng với công luận như thế nào?

Nguyễn Hữu Khanh: Dạ tôi muốn đưa vấn đề ra ánh sáng để công luận thấy là chính quyền, nhà nước này, họ trắng trợn đàn áp tôn giáo Cao Đài thuộc Giáo Hội Bảo Thủ Chơn Truyền. Họ dùng xã hội đen đánh tín đồ dã man coi như còn hơn loài cầm thú. Tôi mong sao có được sự hỗ trợ để Thánh Thất Phù Mỹ chúng tôi được tu thuần túy tôn giáo nhằm bảo thủ luật pháp Chơn Truyền của Hội Thánh.

Thanh Quang: Xin cám ơn Chánh Trị Sự Nguyễn Hữu Khanh.

Theo dòng thời sự:

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.