Bắt giữ hàng loạt vì muốn ngăn chặn việc minh định chủ quyền

Các diễn đàn điện tử, các blog và nhiều hãng thông tấn quốc tế lại vừa loan báo, một blogger nữa, có nickname là Mẹ Nấm, đã bị an ninh Việt nam bắt giữ cũng vì “xâm phạm an ninh quốc gia”.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009.09.04
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
T-Shirt-Vietnam-SOS-305.jpg Thanh niên Việt Nam mặc áo vận động "giữ mầu xanh và an ninh cho đất nước" trên đường phố Hà Nội hôm 18-7-2009.
Photo courtesy of thtndc

Như vy là ch trong vòng mt tun, an ninh Vit Nam đã tm giam ít nht ba blogger: Đu tiên là Người Buôn Gió (tên tht là Bùi Thanh Hiếu, ng Hà Ni), kế đó là Trang Ridiculous (tên tht là Phm Đoan Trang, phóng viên báo đin t VietNamNet), mi nht là M Nm (tên tht là Quỳnh Như, ng ti tnh Khánh Hoà).

Tuy an ninh Vit Nam chưa công b lý do bt gi, song ba blog ca các blogger này cho thy, h đu là nhng người đã tng viết bài, nêu ý kiến ch trích Trung Quc và kêu gi bo v ch quyn ca Vit Nam trên bin Đông.

Mt khác, ngày càng nhiu du hiu cho thy, an ninh Vit Nam gia tăng đàn áp ch vì mun ngăn chn mt cuc vn đng ôn hoà. Theo đó, thông qua nhng khu hiu in trên áo thun, nhng người khi xướng và tham gia cuc vn đng mun minh đnh Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam, cũng như kêu gi ngưng thc hin các d án khai thác bauxite ti Tây Nguyên.

Đến nay, ngoài ba blogger đã b bt, còn có mt s blogger khác b an ninh Vit Nam triu tp ly li khai, trong đó có blogger Bút Thép, ông k vi Trân Văn ca Đài chúng tôi: “Tôi cũng mi b mi lên làm vic chiu ngày 1 tây tháng 9, v áo xanh bo v Trường Sa, bo v Tây Nguyên, nhưng mà cũng không có gì. Công an hi này hi n, tôi tr li thôi”.

Tnhững chiếc áo thun

Trân Văn : Anh thy có th k li chi tiết v chuyn ch mc áo thôi mà b mi?

Blogger Bút Thép: Chiu ngày 1 tây tháng 9 công an đến nhà mi tôi lên tr s làm vic. H hi tôi v vic tôi mc cái áo kêu gi bo v Tây Nguyên, gi màu xanh cho Tây Nguyên, phn đi vic Trung Quc khai thác bô-xít.

Trân Văn : Ni dung trên áo như thế nào? Anh có th mô t cho mi người hình dung không?

Blogger Bút Thép: Trên áo thì phía đàng trước có ghi ch "Hoàng Sa - Trường Sa là ca Vit Nam", "Stop bauxite", "No China". Còn đàng sau là ch "SOS" cun ly Tây Nguyên, có dòng ch "Gi màu xanh và an ninh cho Vit Nam".

Cái áo màu xanh đt chui. V nguyên tc ni dung như vy đó, rt là hay, rt là hp vi li kêu gi mi người bo v màu xanh cho Tây Nguyên, ngưng cái d án bô-xít li. Tôi nghĩ là không có chuyn gì gi là "vi phm an ninh quc gia" c, anh .

Mc mt cái áo như vy rt là bình thường. Mt cái áo như vy nó không nh hưởng đến an ninh ca bt kỳ mt quc gia nào, k c Vit Nam mình. Tôi kêu gi mi người thôi, còn ai ng h (thì) ng h, không ng h thì thôi.

Vy mà h mi tôi lên ri h hi "Có mc áo hay sao?" thì tôi mc áo, tôi chp hình, tôi đ lên blog tôi đy đó mà sao không mc! Tôi nói "Có". Ri h hi tôi là "Ly đâu?". Tôi nói "Tôi chat bn bè trên mng xong ri tôi xin người ta cho".

Ri công an hi tôi là "Chat vi ai? Tên gì?" Tôi nói "Tôi không th nào nh hết được. Biết bao nhiêu nick name, làm sao tôi nh hết nick name nào đó."

H hi tôi là "Cho và nhn đâu?" Tôi nói "Tôi cũng không nh. Tôi nhn đâu ngoài Sài Gòn đó. Tôi cũng không có nh đa đim nào na. Làm phin người ta!" Không vic gì c. Mà tôi nói là làm vic vi tôi chuyn gì thì làm  ch còn làm vic vi cái áo tôi không chp nhn. Bi vì có cái áo thôi mà an ninh phi đi thu tng cái, tng người, kỳ quá!

Tôi không biết dùng li làm sao đ tôi din đt na. Tôi nói là không th chp nhn được, ti vì làm như vy nhìn li tôi tht xu h cho lc lượng an ninh ch vì mt cái áo thôi mà không nh hưởng gì c. Ri h kêu tôi np. Np cái áo.

Trân Văn : Np cái áo h anh?

Blogger Bút Thép: D. H kêu tôi np li cái áo. Tôi nói "Tôi mc xong, tôi mc tôi chp, tôi đi long nhong Qun 9. Nó đã cũ, nó đã hư, nó đã mt. Tôi b đâu mt tiêu ri. Làm sao mà tôi np li cho my anh ch được!" Tôi nói thng vi my anh ch luôn.

H có đem theo mt cái áo mu đ trên bàn. "Bây gi các anh ch cho cái áo này tôi vn mc, tc là không s gì c. Bây gi các anh ch cho cái áo này đi, tôi mc ra đường đ kêu gi mi người. Chuyn đó bình thường." Cui cùng cũng lp biên bn đ xác nhn rng tôi có mc cái áo như vy.

Trân Văn : H có yêu cu, có nhc nh gì không anh?

Blogger Bút Thép: H không có nhc nh. H không có yêu cu. H hi ngun gc cái áo. Cái aó đâu? Có mc hay không?

Anh biết không? Làm vic xong v nhà tôi bun lm. Phi như cái áo đó có nhng khu hiu kích đng chng phá chính quyn, người ta hch hi bt b vì cái chuyn đó là người ta bo v chế đ ca người ta (thì) người ta phi làm, thì tôi cũng đng ý.

T-Shirt-NhaTrang-250.jpg
Ở Nha Trang. Photo courtesy of thtndc
Photo courtesy of thtndc
Đàng này, ch bo v màu xanh, mt cái áo rt bình thường, mt cái áo rt hoà bình, không có gì là quá khích c, mà li làm rt là d dn thì tôi nghĩ là, thôi, tôi không biết phi bình lun như thế nào v hành đng ca an ninh.

Tôi nói thng luôn, tôi thy an ninh làm vic vi cái áo thì đúng là ung tin đóng thuế ca dân thit. Tôi đóng thuế đ ri my anh my ch làm cái chuyn này thì đúng là phí thit.

H nói là đâu phi mình tôi đóng thuế. Tôi nói đây không phi mình tôi đóng thuế nuôi anh nuôi ch mà anh ch hưởng lương ca dân. Nó kỳ quá biết không.

Tôi cũng nói vì mnh lnh ca cp trên thì anh ch c làm, nhưng mà làm cái gì nó cũng nhè nh, va va, d coi, ri mai kia mt n B Chính Tr nói rng thôi, không khai thác bô-xít na, bo v màu xanh Tây Nguyên, thì my anh ch quay li coi cái vic làm ca mình có đáng xu h hay không?

H nghe xong h cũng im lng thôi ch h chng có ý kiến gì . Cũng thông cm cho h. Nhiu khi h cũng mun như mình nhưng h không m ming ra h nói được.

Đến bắt giữ hàng loạt

Trân Văn : Hin nay  vic mc nhng cái áo có ni dung như vy ti TP.HCM nói riêng, và nhng nơi khác trên Vit Nam nói chung, có nhiu không anh?

Blogger Bút Thép: Tôi thy cũng không nhiu, anh. Thc tình thì không nhiu. Thí d như Qun 9 đây có mình tôi mc đi ti đi lui cho đến hư cái áo thì thôi, anh à. Còn nhng nơi khác thì tôi cũng không rành lm.

T-Shirt-Vietnam-SOS-250.jpg
Trên đường phố Sài Gòn. Photo courtesy of thtndc
Trên đường phố Sài Gòn. Photo courtesy of thtndc
Cũng thy anh em chp hình đ trên mng khá nhiu, ch còn cũng không phi là mt cái phong trào. Nó cũng chưa được nhiu người ng h. Đi khái là chưa được rng rãi. Chưa rng rãi gì hết mà đã b dp tan tành như vy thì tôi nghĩ là chc cũng biến luôn.

Trân Văn : Thưa anh, có trường hp nào b an ninh chn li gia đường ri bt lt áo ra không?

Blogger Bút Thép: Trường hp như vy thì tôi chưa biết, nhưng mà có hai trường hp mc cái áo màu trng có ghi ch "Trường Sa - Hoàng Sa là ca Vit Nam" thì b tước áo ngay Hi Tho Bin và Đo Vit Nam  cách đây khong mt tháng Câu Lc B Phaolo Nguyn Văn Bình.

Nghe my ông Ban T Chc k li là có chuyn đó. Đang đi ngoài đường mà b lt áo thì tôi nghĩ  chc là không có. Nếu có thì h cũng mi v phường ri h lt ch không đến ni lt ngoài đung. Tôi chưa nghe nói trường hp nào đang đi ngoài đường mà b chn xe lt áo hết.

Trân Văn : Nhưng mà mc áo đi ti đi lui như anh ri sau đó b an ninh mi lên làm vic, lp biên bn, thì ngoài anh ra còn trường hp nào không?

Blogger Bút Thép: Tôi nghĩ cũng có khá nhiu trường hp anh, ti vì nghe thông tin ào ào trên mng nhiu người cũng than phin như vy, có rt nhiu người.

Trân Văn : Thưa anh, như thế an ninh Qun 9 TP.HCM làm vic vi anh hay là an ninh Công An TP.HCM làm vic vi anh  ti tr s Công An Qun 9?

Blogger Bút Thép: Thưa anh, hai anh ch an ninh ba trước làm vic vi tôi là h gii thiu h là an ninh ca Phòng PA-25 Công An TP.HCM, mượn tr s ca Công An Qun 9 làm vic.

Trân Văn : Như vy là chuyn mc nhng cái áo dù ni dung ch là "Trường Sa - Hoàng Sa là ca Vit Nam" và kêu gi không thc hin d án bô-xít đ gi màu xanh cho Tây Nguyên tr thành vn đ an ninh quc gia và do công an cp tnh - thành th lý, h anh?

Blogger Bút Thép: Tôi ch biết là công an ca TP.HCM làm vic vi tôi, ti h gii thiu h là người ca PA-25.

Trân Văn : Ri thái đ ca h thế nào?

Blogger Bút Thép: Nói chung là thái đ rt tích cc, có nghĩa là cũng vui v, hoà nhã thôi, ch không đến ni là hăm do. Nhưng mà nói đi nói li thì vn "thôi đng mc na, nếu còn gi áo đó thì np.

Còn nếu biết ai có mc như vy thì cũng có th là đi thu hi giùm h, hoc ch cho h đến thu hi", vy thôi. Khi h nói chuyn thì rt vui v, bình thường. An ninh thì không bao gi đp bàn đp ghế đâu. Vui v bình thường thì người ta chết vì cái vui v đó thôi.

Riêng cá nhân tôi thì tôi th hin quan đim vi h rt rõ ràng: Tôi mc áo đó đ kêu gi bo v màu xanh cho Tây Nguyên.

Trân Văn : Anh mc cái áo đó được bao lâu?

Blogger Bút Thép: Tôi mc cách đây cũng ba bn tháng gì đó. Nó mi hư đây à anh ơi, ti vì tôi mc thường xuyên lm. T ngày có cái áo đó tôi mc đi ti đi lui c đng kêu gi mi người, thành ra có dp là tôi mc đi ra đường là tôi mc à. Tôi mc bn năm tháng nay, công an t nhiên ba nay công an hi chơi vy à.

Trân Văn : H mi làm vic ngày 1 tháng 9 à?

Blogger Bút Thép: D, mi đây, anh. Mơí đây, ngày hôm kia.

Trân Văn : D. Như vy là sau khi Người Buôn Gió và Phm Đoan Trang b bt?

Blogger Bút Thép: Đúng ri! Đúng rôi! Đúng như vy, anh.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang