Những khó khăn bức xúc của Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo

Một nhóm chức sắc thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo vừa gặp Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ tại Saigòn vào khi còn khoảng hơn 3 tuần nữa là tới Đại Lễ kỷ niệm năm thứ 70 ngày Đức Thầy Hùynh Phú Sổ khai sáng đạo Phật Giáo Hoà Hảo.
Thanh Quang, phóng viên đài RFA
2009.05.19
Phái đòan Phật Giáo Hòa Hỏa đi gặp USCIRF Phái đòan Phật Giáo Hòa Hỏa đi gặp USCIRF(từ trái qua mặt :Đ/đ Trần văn Nghĩa, Trần hòai Ân, Lê minh Triết,Thích thiện Minh (G) Cô Nguyễn Thị Thùa, Nguyễn quí Giới, Nguyễn văn Lía).
Photo courtesy PGHH

Diễn tiến này có giúp ích gì cho tình hình khó khăn tiếp diễn của tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo trong nước hay không ?

Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, một chức sắc thuộc phái đoàn Phật Giáo Hoà Hảo vừa nói, ông Nguyễn Văn Lía ở An Giang, cho biết:

Tất cả mọi sự đi lại của chúng tôi đều có sự kiểm soát của chính quyền, cũng như tôi đi đâu thì công an cũng vẫn đi theo kể cả ngày đêm,

Theo dõi suốt ngày đêm 

Ông Nguyễn Văn Lía : Hiện tại bây giờ thì bản thân chúng tôi và những người tham gia đòi hỏi tự do tôn giáo thì chính quyền họ đối xử rất khắc nghiệt. Tất cả mọi sự đi lại của chúng tôi đều có sự kiểm soát của chính quyền, cũng như tôi đi đâu thì công an cũng vẫn đi theo kể cả ngày đêm, như mấy ngày rồi tôi đi tham dự cuộc gặp Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ, trong đó có anh Triết , anh Ân, thì chính quyền tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới cũng vẫn đi theo ngoài Sài Gòn đó, bám sát.

Những ngày đó, cả ngày lẫn đêm, hễ mở cửa ra là thấy họ trước cửa rồi, nghĩa là mọi hoạt động của người tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo đều  có sự cản trở ngăn cấm, ngăn trước đón sau. Mọi vấn đề kinh tế của những người tham gia đòi hỏi quyền tự do tôn giáo thì đều bị bóp nghẹt, chẳng hạn như ông thân (cha) của tôi chỉ che cái mái hiên trước nhà để bán nước, mặc dù không có chiếm lề đường, nhưng họ vẫn không cho.

Thanh Quang : Thưa, ông vừa nhắc tới Uỷ Ban Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ, được biết có một số chức sắc vừa gặp Uỷ Ban ở Sài Gòn thì trong phái đoàn chức sắc của Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo đó có tất cả mấy vị ?

Ông Nguyễn Văn Lía : Gồm có 6 người. Tôi là Nguyễn Văn Lía, ông Trần Hoài Ân, ông Lê Minh Triết tức ông Tư Triết đã bị tù 8 năm đó, cô Nguyễn Thị Thùa, có Tám Giới - tôi không biết họ, có anh Nghĩa mà hồi trước biểu tình bị đánh nhiều lắm.

Mọi vấn đề kinh tế của những người tham gia đòi hỏi quyền tự do tôn giáo thì đều bị bóp nghẹt, chẳng hạn như ông thân (cha) của tôi chỉ che cái mái hiên trước nhà để bán nước, mặc dù không có chiếm lề đường, nhưng họ vẫn không cho

Có dịp trình bày mọi nguyện vọng và bức xúc

Thanh Quang : Diễn tiến này có gì đáng nói hay không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Lía : Dạ, rất là tốt đẹp. Chúng tôi được trình bày những nguyện vọng, những bức xúc mà Phật Giáo Hoà Hảo chúng tôi đã gặp phải, cho nên chúng tôi đề bạt lên Uỷ Ban Tôn Giáo Quốc Tế để có sự can thiệp với chính quyền Việt Nam ngưng ngay tức khắc những hành động đán áp tôn giáo một cách thô bạo, chẳng hạn như vấn đề Ban Trị Sự Trung Ương do họ tự bầu chọn đưa lên để lãnh đạo quần chúng.

Những điều đó không phù hợp với giáo lý Phật Giáo Hoà Hảo bởi vì nếu mà đảng lãnh đạo trong tôn giáo thì không phù hợp mà phải người trong tôn giáo lãnh đạo tôn giáo mới đúng.

Những người lãnh đạo hiện giờ trong Phật Giáo Hoà Hảo là những người không có trì chay giữ giới, không có làm nghiêm tức theo giáo lý Phật Giáo Hoà Hảo, cho nên không bầu chọn đúng theo đường lối của Phật Giáo Hoà Hảo, mà họ dùng quyền lức để tự đề cử. Cho nên chúng tôi - tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo toàn quốc không có đồng ý.

Chúng tôi đề bạt lên Uỷ Ban Tôn Giáo Quốc Tế để có sự can thiệp với chính quyền Việt Nam ngưng ngay tức khắc những hành động đán áp tôn giáo một cách thô bạo, chẳng hạn như vấn đề Ban Trị Sự Trung Ương do họ tự bầu chọn đưa lên để lãnh đạo quần chúng.

Chúng tôi đòi phải trả lại cở sở Phật Giáo Hoà Hảo đang bị chiếm dụng, chúng tôi đòi quyền được in và phát hành Sấm Giải và viếng mộ Đức Thầy đặng chúng tôi theo đó mà tu hành.

Những ngày lễ đạo phải có cờ đạo. Tất cả những cơ sở tôn giáo bị họ chiếm dụng hồi trước tới giờ thì họ phải trả ngay tức khắc lại.

Hành đạo mà không có cơ sở thì lấy gì hoạt động được! Cho nên những yêu cầu đó thì chúng tôi nêu lên với Uỷ Ban Tôn Giáo Quốc Tế để thông qua với chính phủ Việt Nam. Họ rất vui vẻ chấp thuận làm điều đó.

Khó khăn tương lai cho ngày đại lễ

Thanh Quang : Thưa, quý vị chức sắc của Phật Giáo Hoà Hảo sau khi gặp Uỷ Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ trở về có bị giới cầm quyền gây khó khăn như thế nào không?

Bằng chứng cụ thể là tôi, trong một năm qua, ngày lễ 18 tháng 5, lễ đản sinh Đức Thầy như kỳ rồi khi vợ chồng tôi đi ra thì bị họ xô đẩy xe ngay, họ quản lý xe luôn

Ông Nguyễn Văn Lía : Mấy ngày rày họ vẫn theo bám sát. Như tôi đi ra ngoài thì họ cũng đi theo.

Thanh Quang : Trong hoàn cảnh khó khăn tiếp diễn như ông vừa kể thì việc tín đồ chuẩn bị mừng đại lễ năm thứ 70 ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật Giáo Hoà Hảo thì có thể gặp khó khăn như thế nào? Có thể gặp khó khăn ra sao?

Ông Nguyễn Văn Lía : Có thể những tụ điểm của giáo hội quốc doanh thì họ cho rất dễ dàng, còn những điểm anh em tụ họp lại làm lễ là những người trong dạng đòi hỏi tự do tôn giáo hay là những tư gia thì sẽ gặp khó khăn.

Bởi vì những ngày lễ bình thường thì họ chận sông cũng như trên bờ, kềm chế những người khác, không cho về Thánh Địa Hoà Hảo. Bằng chứng cụ thể là tôi, trong một năm qua, ngày lễ 18 tháng 5, lễ đản sinh Đức Thầy như kỳ rồi khi vợ chồng tôi đi ra thì bị họ xô đẩy xe ngay, họ quản lý xe luôn, cả hai mươi ngày sau mới trả xe lại.

Họ bao vây tới năm sáu chục người. Mà những anh em khác cũng vậy, như cô Nguyễn Thị Hạnh, cô Trần Thị Duyên, ông Lê Minh Triết hay ông Nguyễn Sanh Triết, nói chung là tất cả những người đó, gia đình nào cũng bị lực lượng của họ từ xã, ấp đến huyện, tỉnh hàng năm sáu chục người canh giữ ngày đêm, thành ra khó khăn lắm.

Và cho tới bây giờ vẫn còn tình trạng đó. Chưa có cái gì thấy thông thoáng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.