Anonymous says:
24/08/2010 14:38

Muốn sống với chế-độ CSVN thì phải ngu ngu ngu ..Ai khôn hơn, giỏi hơn thì bị bất thôi... Ai ngu hoặc giả ngu thì họ sẽ hợp tác thậm chí còn được gọi là đồng chí, đồng minh nữa đấy các bạn sinh viên đại học Bách Khoa ạ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang