Thêm một thành viên Đảng Việt Tân bị bắt

Một thành viên của Việt Tân hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ và khởi tố tội danh âm mưu ‘khủng bố’, phá hoại dịp kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, theo thông tin từ truyền thông trong nước.
Gia Minh, biên tập viên RFA
2012.05.01

Bắt giữ tùy tiện

000_Hkg7245938-200.jpg
Ông Nguyễn Quốc Quân, một công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam, hiện bị giam giữ ở TPHCM. AFP photo
Ông Nguyễn Quốc Quân, một công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam, hiện bị giam giữ ở TPHCM. AFP photo
Để rộng đường dư luận, chúng tôi hỏi chuyện ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng) về vụ việc đó cũng như một số thông tin liên quan. Trước hết trả lời câu hỏi vì sao ông Nguyễn Quốc Quân lại về Việt Nam trong dịp kỷ niệm biến cố 30 tháng tư năm nay, ông Đỗ Hoàng Điềm giải thích:

Đối với chúng tôi nhu cầu tranh đấu cho quyền lợi của người dân Việt Nam, cho công bằng và lẽ phải là nhu cầu thường trực và cấp bách nhất là trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước chúng ta. Vì vậy chúng tôi phải thường xuyên tiến hành mọi công việc cần thiết bất cứ khi nào điều kiện và hoàn cảnh cho phép hay đòi hỏi chúng tôi cần phải làm.

Những việc làm của chúng tôi từ nhiều năm qua trải từ việc quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động cho tới hỗ trợ những tranh đấu cho quyền lợi của người dân và của đất nước bằng những phương thức ôn hòa. Sự kiện tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân về nước trong thời điểm tháng tư hoàn toàn thể hiện nhu cầu đó mà thôi.

Việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cáo buộc với chúng tôi là những suy diễn của họ hầu có thể biện minh cho việc giam giữ tiến sỹ Nguyễn Quốc Quân và nhất là để xuyên tạc chủ trương và hoạt động của Đảng Việt Tân.

Trong thực tế họ hoàn toàn không có lý cớ gì để giam giữ tiến sĩ Quân cả; vì vậy tôi nghĩ việc cáo buộc này hoàn toàn chỉ để có lý cớ biện minh cho việc giam giữ mà thôi.

Gia Minh: Trường hợp này cũng giống một số trường hợp khác tham gia Đảng Việt Tân và phía chính quyền Việt Nam đã bắt và giam giữ họ như một số nông dân và người khác, vậy Đảng Việt Tân đang có sự hỗ trợ cho họ thế nào?

Chúng tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ họ về mặt vận động dư luận và hỗ trợ vật chất để giảm thiểu phần nào khó khăn mà họ đang phải gánh chịu trong lúc bị chế độ cộng sản Việt Nam giam giữ.

Ông Đỗ Hoàng Điềm

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Ngoài trường hợp một đảng viên của chúng tôi là giáo sư Phạm Minh Hoàng, người vừa được trả tự do hồi đầu năm nay, hiện có một số đảng viên của chúng tôi bị kết án trong năm qua vì hoạt động chống tham nhũng và hỗ trợ đồng bào nông dân mất đất khiếu kiện. Những anh chị em này bị kết án vào tháng 5 năm 2011. Đối với những anh chị em này từ lúc còn đang xét xử cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ họ: thứ nhất về mặt vận động dư luận- không những dư luận quốc tế mà cả dự luận của người Việt Nam trong và ngoài nước. Kế đến là hỗ trợ vật chất để giảm thiểu phần nào khó khăn mà họ đang phải gánh chịu trong lúc bị chế độ cộng sản Việt Nam giam giữ.

Đặc biệt chúng tôi muốn nêu trường hợp những anh chị em bị xử vào tháng 5năm ngoái: chúng tôi đã khiếu nại trường hợp của họ đến Liên Hiệp Quốc. Và chúng tôi đã nhận được phán xét của Liên Hiệp Quốc là chế độ cộng sản Việt Nam đã vi phạm những quyền căn bản của họ và đã bắt giữ họ một cách tùy tiện. Đối với chúng tôi, những sự phán xét đó không những giúp cho nỗ lực vận động dư luận quốc tế cho những anh chị em đang bị giam giữ, mà có lẽ cho tất cả những trường hợp bắt giam những người đấu tranh khác ở trong nước. Đối với những trường hợp tương tự, sự phán xét của Liên Hiệp Quốc giúp ích cho chúng ta rất nhiều để vận động thêm áp lực quốc tế đối với nhà cầm quyền Việt Nam.

Gia Minh: Như ông vừa nhắc là có những trường hợp đang bị phía Việt Nam ‘giữ’ và cho rằng có liên hệ với Đảng Việt Tân, qua việc đã đạt được với Liên Hiệp Quốc, nhưng rồi sự việc ‘giam giữ’ vẫn diễn ra thì thế nào?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Có lẽ ông muốn nói đến trường hợp của một số người bị bắt trong thời gian gần đây, vào cuối năm ngoái! Một cách chính thức ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư của Đảng Việt Tân đã đại diện xác nhận những người đó không phải là thành viên của chúng tôi.

Tôi muốn nói thêm một điều là cộng sản Việt Nam thường hay gán ghép ‘người này, người nọ’ có liên hệ với chúng tôi dù điều đó không đúng sự thật. Có thể vì nhiều lý do khác nhau. Có thể họ muốn tung hỏa mù để tiếp tục điều tra hoặc có thể họ muốn tạo ‘thắc mắc’ không biết hoạt động nào của Việt Tân, hoạt động nào không phải của Việt Tân…

Tôi nghĩ mục đích của việc gán ghép nhằm phục vụ mục tiêu chủ yếu của bộ máy an ninh. Tuy nhiên, như chúng tôi vừa thưa, việc bắt giữ nhiều người tranh đấu trong nước, cho dù họ là đảng viên Việt Tân hay không, quan niệm của Đảng Việt Tân là vẫn tranh đấu cho họ. Dĩ nhiên, về mặt chính thức chúng tôi có nhu cầu cần phải xác nhận người nào có liên hệ với chúng tôi, người nào không có. Nhưng về mặt vận động tranh đấu, chúng tôi vận động- tranh đấu cho tất cả mọi người.
Việc chúng tôi vận động dư luận quốc tế, vận động dư luận truyền thông hỗ trợ một cách rất cụ thể cho một số những người hiện nay đang còn bị bắt giữ mà không nhất thiết phải là đảng viên của chúng tôi, chúng tôi vẫn, đã và đang thực hiện sự hỗ trợ đó.

Đấu tranh cho dân chủ

140775-BieuTinh-2_250.jpg
Ông Nguyễn Quốc Quân (trái) trong một lần cùng Cộng đồng Việt Nam biểu tình yểm trợ giáo xứ Thái Hà tại California. Photo courtesy of nguoiviet
Ông Nguyễn Quốc Quân (trái) trong một lần cùng Cộng đồng Việt Nam biểu tình yểm trợ giáo xứ Thái Hà tại California. Photo courtesy of nguoiviet
Gia Minh: Qua việc những đảng viên Việt Tân có mặt tại Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ của họ và bị bắt như thế, Đảng Việt Tân đánh giá thế nào về hiệu quả công việc?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Tôi muốn nói rõ Đảng Việt Tân cũng chỉ là một thành viên của cả một nỗ lực lớn hơn, của cả một phong trào trong đó có nhiều người, nhiều cá nhân, nhiều tập hợp quần chúng, nhiều tổ chức-hội đoàn khác nhau để cùng một mục tiêu tranh đấu làm sao cho đất nước Việt Nam có được tự do, dân chủ, nhân quyền và công bằng. Thành thử nỗ lực của một mình Đảng Việt Tân không bao giờ đủ cả để mang lại sự thay đổi đó. Sự thay đổi đó đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của mọi người, mọi giới.

Tôi nghĩ với bộ máy công an và những phương tiện hiện đại trong tay, nhà cầm quyền Việt Nam có những thuận lợi để duy trì sự cai trị độc tài của họ. Nếu họ có bắt được một số nhà đấu tranh dân chủ, đó là điều không thể tránh khỏi, bởi không có sự đấu tranh nào mà không khó khăn, không gian truân cả.

Quí vị nếu nhớ lại thời dân tộc ta chống thực dân Pháp cũng vậy: biết bao nhiêu người yêu nước bị tù đày chúng ta mới thoát khỏi tay của thực dân Pháp. Ngày hôm nay cũng thế, chúng tôi nghĩ bộ máy bạo lực của chế độ cộng sản Việt Nam có lẽ còn hơn của thực dân Pháp trong thế kỷ trước, sự khó khăn là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ ràng  ngày hôm nay hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ càng ngày càng nhiều. Bởi vì hầu như trong năm sáu năm trở lại đây, ‘họ’ bắt hết người này lại có người khác xuất hiện, ‘họ’ bắt hết nhóm này lại có nhóm khác xuất hiện. Rất nhiều nhóm mặc dù bị chế độ trù dập, tấn công nhưng họ vẫn can trường tiếp tục tranh đấu đi tới.

Bên cạnh đó, sự bất mãn của người dân chúng ta ngày càng tăng thể hiện qua những hành động rất cụ thể từ khiếu kiện đến chống tham nhũng, biểu tình, đình công… Trên tổng thể, tôi có thể nói hiện tượng tranh đấu cho quyền làm người, quyền tự do, quyền sống của người dân Việt Nam rõ ràng càng ngày càng đang khởi sắc. Tóm lại, tôi thấy công cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam đang có chỉ dấu đi lên.

Nhìn lại, chúng ta thấy rõ không có chế độ độc tài nào có thể tồn tại mãi mãi được. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng thế, họ cũng phải ra đi. Vấn đề lúc nào và bằng cách nào để giảm thiểu những sự ‘đổ vỡ’ cho dân tộc mà thôi.

Gia Minh: Như ông có nhắc, những hoạt động của Đảng Việt Tân chỉ là một trong vô số những nỗ lực cần phải chung tay góp sức, vậy sự phối hợp chung với những tổ chức có chí hướng chung vì đất nước, vì dân tộc như thế nào?

Khi cao trào tranh đấu càng ngày càng có những bước tiến vững chắc hơn, sự phối hợp sẽ càng ngày càng được thể hiện một cách rõ nét, cụ thể và công khai hơn nữa.

Ông Đỗ Hoàng Điềm

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Sự phối hợp giữa những người, tổ chức vì mục tiêu dân chủ cho đất nước lúc nào cũng có. Có lẽ ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, những người tham gia đấu tranh cho dân chủ trên đất nước Việt Nam chúng ta, đều ý thức được sự phối hợp là vô cùng cần thiết. Có thể nói trong những năm gần đây, sự phối hợp càng ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên vì nhu cầu muốn bảo toàn lực lượng, sự phối hợp có khi kín đáo, có khi công khai như trong một vài lần trong quá khứ có sự phối hợp rải truyền đơn của nhiều tổ chức khác nhau, phối hợp vẽ những khẩu hiệu chống Trung Quốc…

Tóm lại việc phối hợp là điều ai cũng nhận thức thấy cả, và điều mà nhiều tổ chức, cá nhân đang có những nỗ lực phối hợp từ âm thầm cho đến một vài trường hợp công khai. Tôi nghĩ trong tương lai khi cao trào tranh đấu càng ngày càng có những bước tiến vững chắc hơn, sự phối hợp sẽ càng ngày càng được thể hiện một cách rõ nét, cụ thể và công khai hơn nữa.

Gia Minh: Cám ơn ông chủ tịch Đảng Việt Tân đã dành cho Đài chúng tôi cuộc trả lời phỏng vấn vừa rồi.

Video: Việt Nam tuần qua 28-04-2012

Theo dòng thời sự:

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
04/05/2012 03:19

Tuy rằng tôi không tham gia đảng phái chính trị nào nhưng tôi theo dõi tình hình đấu tranh hàng ngày và do đó thì việc ông Nguyễn Quốc Quân của đảng Việt Tân bị bắt tại VN cũng không làm tôi ngạc nhiên, vì trước đó thì một đảng viên của đảng Phục Hưng cũng đã bị bắt. Điều nầy thể hiện rằng nhà nước Hà Nội không chấp nhận sự hiện diện của các đảng phái chính trị khác tại VN vì họ muốn độc tôn lảnh đạo. Đây là điều đi ngược lại mục tiêu và hiến chương của LHQ. Và từ đó thì VN có còn là một thành viên của LHQ trong tương lai hay không thì tự nhà nước Hà Nội phải suy nghĩ và trả lời lấy. Xin chúc đảng Việt Tân, đảng Phục Hưng, cùng các đảng phái khác luôn luôn đoàn kết thật sự để sớm đưa đất nước và dân tộc đến bến bờ tự do, hạnh phúc, phồn thịnh và tự trị.

Anonymous
10/11/2012 14:31

KE VO ON NGHIA , NGAY XUA BI MY NGUY KEM KEP,DOI KHO KHONG COM AN AO MAC NHO DANG CONG SAN VIET NAM GIAI PHONG CHO NGAY NAY DUOC TU DO NO AM ,DAT NUOC TA CO DUA CHO TRUNG QUOC DE TRA ON GIUP DANG TA GIAI PHONG CHO CHUNG TA CO LO LA GI DAU

Anonymous
01/05/2012 11:06

Thưa bộ Công An PT Tân Sơn Nhất nếu tôi đoán không lầm thì các anh được huấn luyện ở trong ( Trường Thiến Heo ) mà ra , nên mới đần độ như vậy . Xin dẫn chứng Hoàng Cơ Minh là sĩ quan của QLVNCH thất thủ ngày 30-4-75 vào thập niên 80 họ trở về VN là để phục quốc họ có quân đội và Chính Phủ VNCH sao gọi là khủng bố ? Còn đảng Việt Tân được thành lập năm 2004 chính bộ CA cũng nói ông Quân thường xuyên sang Malaysia, Thái Lan để huấn luyện cho các thành viên Việt Tân ( kỹ năng bảo mật thông tin và phương pháp đấu tranh bất bạo động ??? ) Bất bạo động ? Mà bộ CA dám nói ông Quân là khủng bố mà không biết ngượng ?

Anonymous
01/05/2012 11:04

Và còn dám nói tìm thấy tài liệu khủng bố trong hành lý đem về để kích động biểu tình và khủng bố nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 30/4 thì cực kỳ ngu xuẩn ? 1 sao không chờ ông Quân Kích động biễu tình rồi hãy bắt quả tang ? 2 ông Quân có bằng Tiến Sỹ thì tài liệu khủng bố được cất dấu trong đầu ông ta ? Không phải là bằng Thiến Heo mà để tìm thấy ? 3 Nếu ông Quân là khủng bố thì TT OBAMA là người chứa chấp khủng bố VT ? 4 Trước đây bà Hồng Vỏ cùng một số thành viên của đảng VT căng biểu ngữ và phát áo thung đi ngời ngời ở VHMXT HN mà sao không ai bi bắt ? 5 Tôi xin chân thành thỉnh câu những người có thẩm quyền hãy trừng trị những kẻ vu khống cho ông Quân là khủng bố những kẻ đó là tay sai để gây chia rẽ bang giao Việt Mỹ mà thôi .

Anonymous
31/01/2013 13:13

Khong nuoc nao duoc quyen bo~ tu` , xet xu*~ khi ai do khong co hanh dong pham phap xay ra o nuoc do..... Hanh dong o My~ ma Vn cho la bat hop phap thi chinh toa an Vn bat hop phap. Tom lai, cho la dang vien Viet Tan ...Vc cung khong the bat giu cho du` Vc co thich Viet Tan hay khong... Bat qua la khong cho nhap canh thoi... Con bat giu thi khi co su yeu cau cua nuoc nao do khi hanh dong bat hop phap xay ra tai quoc gia do.

Anonymous
03/05/2012 01:42

Thưa bộ Công An phi trường Tan Sơn Nhất các ông đừng có ỉ là công an rồi ( trích Lê Trần trang TT ) Lợi dụng các vấn đề của xã hội ( VC ), săm soi, moi móc, bịa đặt, xuyên tạc, tô vẽ để bôi nhọ lãnh đạo( Việt Tân ), phá hoại tư tưởng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Lãnh đạo và cuối cùng là ( bắt nhốt đảng Việt Tân để điều tra 4 tháng ) là âm mưu của bọn phản động và Công An không là ngoại lệ.Không biết ( công an ) có hiểu ( từ vu khống không? Bộ Làm công an là có quyền ) tự do ( vu khống ) này tự do (vu khống ) kia, tự do vu khống ) gì thì tối thiểu cũng không được xâm phạm đến danh dự của người khác.

Anonymous
01/05/2012 19:24

Thưa ông Cán Ngố ! Nguyễn Phú Trọng ông nói tổ chức Hoàng Cơ Minh là khủng bố thập niên 80 , nếu tôi nhớ không lầm vào thập niên 80 thì Đế Quốc Mỹ cũng là kẻ thù của VC ta ? Vậy ông Nguyễn Quốc Quân về VN để đấu tranh lợi ích cho ai thưa ông cán ngố ? Ông Nguyễn Quốc Quân đấu tranh cho nhân dân của ông được tự do dân chủ thay gì ông cám ơn ông Quân thì lại vu cho ông ta là khủng bố ? Vậy xin ông hãy chứng minh đảng Việt Tân khủng bố ở nơi nào ? Còn Trung Quốc hiện đang chiếm HS/TS và còn bắt dân của ông trên đất nước của ông kia kià ? Vậy với sự lãnh đạo của ông mấy chục năm qua giàu nghèo đứng hàng thứ mấy ? Nền báo chí đứng hàng thứ mấy , nếu ông không ngố thì sao lại đứng gần cuối hạng mà vẫn còn ngồi đó vậy không phải là hại nước hại dân hay sao ?

Anonymous
04/05/2012 03:23

Tôi đã theo dõi tình hình đấu tranh hàng ngày và do đó thì việc người của đảng Việt Tân bị bắt tại VN cũng không làm tôi ngạc nhiên, vì trước đó thì một đảng viên của đảng Phục Hưng cũng đã bị bắt. Điều nầy thể hiện rằng nhà nước Hà Nội không chấp nhận sự hiện diện của các đảng phái chính trị khác tại VN. Đây là điều đi ngược lại mục tiêu và hiến chương của LHQ. Và từ đó thì VN có còn là một thành viên của LHQ trong tương lai hay không thì tự nhà nước Hà Nội phải suy nghĩ và trả lời lấy. Xin chúc đảng Việt Tân, đảng Phục Hưng, cùng các đảng phái khác luôn luôn đoàn kết thật sự để sớm đưa đất nước và dân tộc đến bến bờ tự do, hạnh phúc, phồn thịnh và tự trị.

Anonymous
16/09/2012 15:45

Toi phan bac lai tat ca nhung bai viet tren day, mot ly do don gian thoi: khong dung su that, boi nhoa , lam mat doan ket dan toc,..... vi pham phap luat thi phai chiu trach nhiem .....cac nguoi ko xung dang la nguoi viet nam