Luật sư bị quấy rối vì tham gia bào chữa các vụ án chính trị?

Hôm 14 tháng 7, Luật sư Lê Trần Luật đã gửi một kiến nghị, đề nghị can thiệp khẩn cấp nhằm bảo vệ quyền hành nghề luật sư của ông.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009.07.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Trong kiến ngh gửi cho ông Lê Thúc Anh (Ch Tch Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam) và Đoàn Lut Sư tnh Ninh Thun, LS Lê Trn Lut, thành viên Đoàn Lut Sư tnh Ninh Thun, k rng vic ông nhn li bào cha cho mt s b can, liên quan đến nhng v án mà lc lượng an ninh Vit Nam xác đnh là nhy cm v mt chính tr, đã khiến ông b lc lượng này quy ri liên tc.

Tìm đủ mọi cách

Gn mt năm qua, an ninh Vit Nam không ch bám sát LS Lê Trn Lut mà còn tìm đ mi cách ngăn cn vic đi li ca ông, k c khi ông v quê thp nhang cho thân ph.

Ch trong vòng 5 tháng, ông đã b cơ quan an ninh mi làm vic hàng trăm ln, ri b khám xét nơi , ch làm vic, b tch thu phương tin hành ngh.

Do tòa án mt s tnh phía Bc như: Hà Ni, Hi Phòng, Thái Bình, Bc Giang đang chun b đưa các v án "Tuyên truyn chng nhà nước Cng Ho Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam” ra xét x, vi tư cách là người bào cha cho các ông:  Phm Văn Tri, Nguyn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh và bà Phm Thanh Nghiên, ông Lut đ ngh Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam và Đoàn Lut Sư tnh Ninh Thun can thip khn cp vi cơ quan an ninh đ ông được t do hành ngh lut sư.

Đài Á Châu T Do đã phng vn ông đ hi thêm v kiến ngh ông va gi.

Trân Văn :  Chúng tôi có được đc kiến ngh mà ông gi cho Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam. Theo kiến ngh, trong 5 tháng va qua ông gp rt nhiu khó khăn?

LS Lê Trn Lut: S thc tôi cũng tri qua khá nhiu khó khăn. Khi mt người b đã b ngăn cn quyn t do đi li thì mc nhiên b ngăn cn nhng quyn cơ bn khác, ví d như quyn có vic làm. Nhng hành đng đó ca an ninh là vi phm pháp lut.

Chng có quy đnh nào ca pháp lut cho phép ngăn cn quyn t do tr khi tôi b mt phán quyết hn chế quyn t do ca toà.

Đi vi trường hp ca tôi, h ngăn cn quyn hành ngh lut sư ca tôi, nhưng mà tai hi nht là hin ti tôi khó có th thc hin được quyn bào cha cho các b can như trong đơn tôi đã trình bày.

Trân Văn:  Ông có thy là vic ngăn chn đó nh hưởng đến c quyn được bào cha ca b can - b cáo trong các v án hình s?

LS Lê Trn Lut : Chc chn như thế.

Giám đnh quan điểm bào cha

Trân Văn : Thưa ông, theo các quy đnh pháp lut ca Vit Nam thì lut sư phi n lc mc cao nht đ bo v quyn li cho thân ch ca mình. Đc đơn kiến ngh ông gi cho Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam, xin ông cho biết trong thc tế có quy đnh pháp lut nào đ cp đến chuyn các cơ quan nhà nước có quyn và được phép trưng cu giám đnh bài bào cha ca lut sư không?

LS Lê Trn Lut: Tôi nghĩ đây là mt vic làm hết sc sai trái ca lc lượng an ninh khi h trưng cu (giám đnh) các bài bào cha ca tôi đ quy kết tôi vi phm Điu 88 v ti "tuyên truyn chng nhà nước CHXHCN Vit Nam".

Trưng cu như thế là hết sc sai trái bi vì đó là quan đim ca tôi bào cha cho thân ch ca mình. Nó da trên thc tế v h sơ v án và được toà chp nhn cho trình bày công khai, tuy nhiên, h vn quyết đnh trưng cu nhng bài bào cha.

Và cơ quan giám đnh đã đi đến kết lun rng nhng bài bào cha ca tôi là hết sc phn đng, là công khai "đng v phe dân ch".  H có khi t không thì tôi chưa biết, nhưng chc chn là h có bn trưng cu. Điu này h đã công khai trên tt c các phương tin truyn thông ca Vit Nam.

Vào khong tháng 3 va ri, Thông Tn Xã Vit Nam đã đ cp đến kết lun trưng cu s 70. Không phi mình tôi mà còn nhiu lut sư khác na. Tôi đã đc và biết được có 3 lut sư mà h trưng cu các bài bào cha như thế.

Trân Văn: Thưa ông, hai lut sư còn li là ai?

LS Lê Trn Lut: Tôi có th cung cp cho anh mt người, còn mt người thì tôi tm thi không nói. Mt người đang b bt, đó chính là LS Lê Công Đnh. Trong kết lun giám đnh s 70 đó có tôi và LS Lê Công Đnh; c hai đu b kết lun là "phn đng và li dng phiên toà đ chng li nước CHXHCN Vit Nam".

Vai trò Liên đoàn Luật sư?

Trân Văn:  Thưa Lut Sư, lúc được bu làm ch tch Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam, ông Lê Thúc Anh có cho biết rng ông ta s làm hết sc đ bo v quyn li ca các lut sư, và đó cũng là mt trong nhng mc tiêu dn đến s ra đi ca Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam. Ông có tin vào tính hiu qu ca kiến ngh ông gi không?

LS Lê Trn Lut: Tôi hy vng rng Liên Đoàn Lut Sư Vit Nam nói chung, ông Lê Thúc Anh nói riêng, và nhng người đng nghip khác ca tôi s có nhng bin pháp can thip kp thi đ bo đm quyn t do đi li ca tôi.

Khi tôi được bo đm quyn t do đi li thì khi đó tôi mi có th thc hin được quyn t do v ngh nghip ca mình, c th là hot đng lut sư đ bo v cho các nhà bt đng chính kiến.

Trân Văn: Thưa ông, trong giai đon va qua, khi ông gp rt nhiu cn tr hot đng ngh nghip, đã có ln nào ông báo cáo nhng điu đó cho Đoàn Lut Sư Ninh Thun không?

LS Lê Trn Lut: Tôi đã nhiu ln trình bày vi Đoàn Lut Sư Ninh Thun, và gn như là Đoàn Lut Sư Ninh Thun h cũng bt ng v thc trng đang xy ra vi tôi, và h vn rp tâm loi tôi ra khi Đoàn Lut Sư Ninh Thun mc dù không có mt nguyên c nào.

Tt nhiên là cho ti nay thì h vn chưa thc hin được ý đ ca h. Ông ch nhim Đoàn Lut Sư Ninh Thun có nói vi tôi rng thc ra Đoàn Lut Sư Ninh Thun không mun k lut tôi, nhưng h b sc ép ca chính quyn, h b sc ép ca cơ quan an ninh, ch thc s là tôi không có vi phm gì.

Quyền cơ bản của công dân

Hi gia tháng trước, ngay sau khi bt LS Lê Công Đnh, ông Hoàng Kông Tư, Thiếu Tướng - Tng Cc Phó Tng Cc An Ninh đã tng khng đnh: "Mt trong nhng lý do đ công an Vit Nam phi bt LS Lê Công Đnh là vì ông đã li dng vic bào cha cho các đi tượng chng đi, xuyên tc chng li hiến pháp và pháp lut Vit Nam".

Tuy nhiên, sau khi b cng đng quc tế đng lot lên tiếng ch trích bi ngăn cn quyn hành ngh ca lut sư, đng nghĩa vi vic xâm phm các quyn cơ bn ca công dân.

Sáu ngày sau, lúc gp Phó Đi S Hoa Kỳ ti Vit Nam, đi din Tng Cc An Ninh ca B Công An Vit Nam đã chính thc đính chính, xin dn nguyên văn: "Vic B Công An x lý Lê Công Đnh là do nhng hot đng vi phm pháp lut, không phi do Đnh đã tham gia bào cha cho mt s b cáo như thông tin ca Hoa Kỳ và mt s t chc khác nước ngoài."

Nếu đúng như vy, công an Vit Nam t chc trưng cu giám đnh các bài bào cha ca LS Lut cũng như vài đng nghip khác ca ông đ làm gì? 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang