Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
22/04/2021 10:10

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vua bất chính, dân tắc loạn.
Đảng vua Búa Liềm bất chính, đất nước Việt Nam tắc loạn.
Đảng bất chính vì Đảng độc quyền làm vua, độc quyền làm luật, hành luật, xử luật, luật của Đảng, do Đảng, vì quyền lợi bất chính của Đảng.

Luật " Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Búa Liềm, của Đảng Búa Liềm, do Đảng , vì Đảng Búa Liềm ",
Luật vi hiến, bất chính, bất minh... bất công, bất lương, bất nhân... bất hợp pháp.

" Hiến pháp Búa Liềm, Luật pháp Búa Liềm ", Đảng Búa Liềm độc đảng, độc tài, độc quyền làm.
Đảng và Nhà nước Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền vi hiến, vi phạm, phạm pháp, phá luật pháp.

Toàn dân Việt Nam không có Tự Do lập Hiến pháp Việt Nam, làm Luật pháp Việt Nam, luật của Dân Việt, do Dân Việt, vì quyền lợi Dân Việt.
Toàn dân Việt Nam có toàn quyền...đéo phải tuân, đếch thèm tuân...bất khuất, bất chấp, bất tuân... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Một người dân Việt anh hùng vào tù,
Trăm trăm, ngàn ngàn người dân Việt anh hùng xung phong, tiên phong
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Chống ngàn ngàn bất công, bất chính... bất nhân, bất lương...bất tài, bất lực của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm.
Đòi hỏi công lý, công bằng, công tâm... Đòi hỏi Tự do... Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ

Cho các nhà báo độc lập Việt Nam anh hùng,
Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn,
Trương Châu Hữu Danh, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo,

Cho tất cả các anh hùng tù nhân vì lương tâm Việt Nam, vì tự do ngôn luận, báo chí, vì tự do chính kiến, vì tự do tôn giáo,
Cho ngàn ngàn tù nhân oan vì án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho ngàn ngàn dân oan vì bị cướp nha, cướp đất, cướp ruộng, cướp tài sản, cướp tương lai,
Cho triệu triệu dân lành Việt Nam bị cướp nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do.

Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất diệt, tất thắng. Giặc cơ đỏ Búa Liềm Việt Cộng, bất tài, bất lực, bất lương, tất liệt bại.

Ý dân là ý trời ! Ý toàn dân Việt Nam là ý trời !
Độc lập, Tự do, Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang