Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vì sao Hà Nội chê công nghệ của Nhật?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.phdhphuc nơi gửi Hanoi :

Một khi giải quyết lựa chọn một phương án xử lý nước thải cần phải làm thí điểm như người Nhật đã làm rồi so sánh kết quả về cả kinh tế và kỹ thuật nếu phương án nào đạt kết quả tối ưu đó là kết quả phướng án được công nhận .Không thể dựa vào quyền hành để định đoạt lựa chon phương án này hay phương án kia một khi không có gì đảm bảo về các điều kiện đã nêu trên đây . Nếu làm theo cách độc đoán thì chỉ có thể nói là không hiểu bết hoặc mang nặng lợi ích nhóm lợi ích cá nhân không có lợi ích của Nhà nước và nhân dân !!!

09/12/2019 23:32

    Reply to this comment

quý nơi gửi california, usa :

chưa theo thủ tục ĐẦU TIÊN thi không hiệu quả .

03/12/2019 23:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang