Công Lý.
Công Lý. says:
07/07/2021 00:31

Đấy là một điều, nhìn kháck quan từ ngoài, rỡ ràng đảng CSVN muốn chính phử hoàn toản dổi mới để phát triển đất nước, tránh , cái kiểu địa phương, một ngưòi làm quan , cả họ đưọc nhờ..! NHưng liệu cái đổi mới tư duy này có tác dụng tốt hay không ..??? Khi mọi cấp lãnh đạo các địa phương , dù là người ơxa tới nhận nhiệm vụ..! tất nhiên trên phương diện ngoại giao , liên hệ..Ngưòi chỉ huy mới sẽ ít thiên vị..Nhưng ngặt họ phải là đảng viên CS , mà một khi họ cũng là đảng viên CSVN, thì hầu như Cá Mè lại một lứa, bởi lúc dó đảng CS vẫn cứ lại nhúng tay vào, để điều khiển..tóm lại đây cũng chỉ là cái bánh vẽ mới..Tức hình thức bên ngoài cái bánh, nay nó khác xưa, nhưng bên trong nhân của nó, vẫn là nguyên liệu truyền thống từ lâu..Tứ đảng viên CSVN vẫn là trên hết..Và đảng CS phải luôn bảo vệ họ, để đảng trường tồn.

Anonymous says:
07/07/2021 01:09

Tôi thì không nghĩ thế. Đảng csvn chỉ đưa người miền bắc vào các tỉnh quan trọng hoặc các thành phố trực thuộc trung ương ở phía nam để dễ bề quản lý. Ví dụ như Bí thư Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Phú Yên, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp và Ninh Thuận à người miền bắc, chỉ có một trường hợp là người miền nam (Tây Ninh) vừa được bổ nhiệm làm bí thư Hải Phòng. Điều đó chứng tỏ đảng đang run sợ trước lòng dân miền nam đang bị bần cùng hóa.

popo
popo says:
08/07/2021 04:48

từ nhửng năm 1930 cho tới bây giờ , mà các bạn còn tin vào cộng-sáng chủ nghĩa nữa , thì miển bàn....!!!!!!

Anonymous says:
08/07/2021 17:12

Luật Hồi tỵ - có tác dụng tốt cho xã hội của các triều đình phong kiến xưa kia, nay Đảng ta mới nhận ra, nó cũng tốt, có lợi cả cho cho các cán bộ lãnh đạo đảng viên CSVN của mình.
Khác xưa, nay VN ta có "Trung ương Đảng", có "quốc hội" - là nơi các quan chức lãnh đạo cả nước có cơ hội tụ họp, móc ngoặc , nhờ vả nhau để đưa con cháu của mình về địa phương khác làm quan.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang