Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Quy luật của thịnh vượng và khủng hoảng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.h nơi gửi Hà Nội :

TQ và VN đều trong giai đoạn "tiền suy tàn". Việt nam muốn duy trì tình trạng hiện nay vì lãnh đạo đảng vẫn tin TQ chưa đến lúc sụp đổ. TQ tiếp tục cải cách nhưng vẫn không vượt ra khỏi chế độ độc đảng toàn trị đang trong thời kỳ suy tàn không tránh khỏi.

24/10/2013 04:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang