Linh mục Chân Tín qua đời

Chúng tôi vừa nhận được tin linh mục Stephano Chân Tín đã qua đời vào chiều hôm nay tại nhà thờ Kỳ Đồng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
RFA 01.12.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Linh mục Chân Tín. Photo courtesy of Lương Tâm Công Giáo VN.
Linh mục Chân Tín. Photo courtesy of Lương Tâm Công Giáo VN. Photo: RFA
Linh mục  Stephano Chân Tín được bổ nhiệm làm Giám Ðốc Nguyệt San Ðức Mẹ vào năm 1963. Năm 1969 Linh mục Chân Tín đứng ra thành lập tạp chí Đối Diện, một tờ báo có khuynh hướng chính trị chống lại chính phủ thời bấy giờ và kêu gọi tẩy chay tham nhũng cũng như tranh đấu cho những bất công xã hội. Ông là một Linh mục rất nổi tiếng vì có lập trường chính trị của người được coi là thuộc thành phần thứ ba không theo cũng như không ủng hộ phe nào trong thời kỳ trước năm 1975.

Linh mục làm chủ nhiệm Tạp chí Đối Diện trong vòng 9 năm và sau đó tờ báo đóng cửa. Sau năm 1975 Linh mục Chân Tín bị tù 3 năm vì chống lại chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Linh Mục Chân Tín cũng như ông Nguyễn Ngọc Lan, một linh mục đã xuất tu từng bị rất nhiều chống đối từ cả hai phía, Cộng sản cũng như Quốc gia, vì đã dấn thân trong hai thời kỳ để tranh đấu cho nhân phẩm và quyền con người.

Theo dòng thời sự:

Ý kiến (4)
Share

phó thường dân nam bộ

nơi gửi nam bán cầu

Cầu xin Chúa đuổi tên ngụy tín (= chân tín)xuống đÎa ngục đặng hắn hầu hạ thằng hồ chó minh. Hồ (= chon cáo) chó minh chết để xác ở ba đình, thằng tín chết chẳng để lại gì cả ngoài những lòi nguyền rủa của người hiu biết. Xong một đời quỉ xứ đội lốt nhà tu

08/12/2012 18:52

Thiếu Úy NAM

nơi gửi California - Hoa Kỳ

Kính mong Cha sẽ sớm được về Nước CHÚA .
Gia đình chúng con luôn nhớ đến CHA .

01/12/2012 23:37

lopo

nơi gửi c

CAU XIN CHUA VA TAT CA CAC THANH CAU DANG CHO CO LINH MUC CHAN TIN .

01/12/2012 18:14

Minhquan TRAN

nơi gửi LONDON

Linh muc Chan Tin la thang Quy trong dao Cong -giao

01/12/2012 17:15

Xem toàn trang