Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
30/06/2021 13:21

Lực lượng " CSCĐ " của Tướng Tô Lâm là lực lượng " Cảnh Sát Cướp Đất " của " Cộng Sản Cướp Đất " của nhân dân Việt Nam.

Đảng cờ đỏ Búa Liềm không phải là đảng " đi làm cách mạng " của giai cấp, do giai cấp, vì giai cấp nông dân cầm liềm, giai cấp công nhân cầm búa. Đảng, tổng đảng trưởng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, công an, con buôn, tài phiệt Búa Liềm đã tự diễn biến, tự chuyển biến, tự tiến hóa thành đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm, cầm Búa, cầm Liềm " đi làm tiền ", đi " cắt mạng ", đi cướp ruộng của giai cấp nông dân, cướp đất, cướp nhà, tài sản của gia cấp công nhân, đi cướp tự do, cướp nhân quyền, cướp dân quyền, dân chủ, đi cướp tương lai của toàn dân Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, từng người công dân Việt Nam, có bổn phận, có trách nhiệm, có toàn quyền chính đáng, chính danh, chính nghĩa
Đéo phải theo, đếch thèm tuân... bất tuân, bất chấp, bất khúât... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động...

Tất cả ngàn ngàn những... bất chính, bất minh, bất công... bất nhân, bất lương, bất hợp pháp... của các ngụy luật, ngụy định, ngụy quyết,
của các quy hoạch, quy định, quy trình của Đảng, tổng đảng trưởng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, công an, con buôn, tài phiệt Búa Liềm,
đi ngược lại và phản bội quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam.

Liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc,
Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm.... Đòi hỏi Tự do, Nhân quyền, Dân chủ, Dân quyền

Cho trăm ngàn ngàn dân oan Việt Nam, bị cướp ruộng, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản, cướp tương lai,
Cho trăm ngàn ngàn tù nhân oan Việt Nam, bị án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho các anh hùng tù nhân vì lương tâm Việt Nam, vì tự do ngôn luân và báo chí, vì tự do chính kiến, vì tự do tôn giáo,
Cho triệu triệu dân lành Việt Nam bị cướp tự do, nhân quyền, bị cướp dân chủ, dân quyền.

Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất diệt, tất thắng. Đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm Việt Cộng, bất tài, bất lực, bất lương, tất liệt, tất bại.

vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
30/06/2021 18:20

VNCH : "Người cầy phải có ruộng" ! Nói cách khác NGƯỜI DÂN bị CHÍNH PHỦ bắt buộc phải "HỮU SẢN HOÁ" nhà cửa, ruộng vườn , đất đai . csVN hay hơn ! Ưu việt hơn : vì đã có đảng & nhà nước ta là đỉnh cao trí tuệ quản lý đất đai ruộng vườn ! Người DÂN không "NO" đảng ta & nhà nước đã được "NO".

Anonymous says:
30/06/2021 20:53

"Đảng Cướp CSVN quang vinh muôn năm".. Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng ! 🤩

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang