Về Bản Tuyên cáo tình hình Nhân quyền và Đất nước

Đầu tháng 12 vừa qua, 20 Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã về họp tại chùa Giác Hoa, Saigon, để báo cáo Phật sự và đã công bố Tuyên Cáo về tình hình Nhân quyền và Đất nước.
Ỷ Lan, thông tín viên RFA
2012-12-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tiếp chư giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tiếp chư giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện
Photo courtesy of PTTPGQT

Kêu gọi quốc tế hóa biển đông

Tuyên Cáo nhận định tình hình nhân quyền xấu tệ, đất nước thì đang bị Trung quốc xâm lăng biển đảo và lãnh thổ với sự “đồng lõa nội ứng” của Đảng và Nhà nước CHXHCNVN, nói theo bản tuyên cáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kêu gọi Nhà nước Việt Nam “Quốc tế hóa Biển Đông. Tuyên bố Biển Đông cần giải quyết đa phương với các nước trong vùng” vàđưa vấn đề tranh cãi chủ quyền biển đảo Việt Nam với Trung quốc ra LHQ, như một xác định quốc tế về chủ quyền dân tộc”.

Đồng thời Giáo hội kêu gọi đồng bào trong nước “Gạt phăng SỢ HÃI, mặc áo giáp của Tiền nhân, đầu đội Ý chí bất khuất, chân giẫm chông gai, nghịch cảnh để hoàn tất cuộc giải phóng nhân sinh và giải thoát tâm linh con người đang bị tha hóa”; kêu gọi đồng bào ở hải ngoại “cùng đứng lên hình thành Liên Minh Chống Ngoại Xâm, trong ngoài như một, cứu nguy tình thế hiểm nghèo hôm nay”.

Để thăm dò ý kiến hàng giáo phẩm Phật giáo trong nước, chúng tôi làm một số cuộc phỏng vấn từ Saigon ra Huế. Trước hết là ý kiến Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ở chùa Giác Hoa, Saigon :

“Trước tình trạng nhân quyền bị chà đạp, tổ quốc bi lâm nguy, Đức Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thay mặt cho Hội Đồng Lưỡng Viện cất lời kêu gọi :

Nhà Cầm quyền Cộng sản hãy từ bỏ độc tài độc đảng, chuyển sang dân chủ hoá đất nước để đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh để canh tân đất nước, chống ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc.

Muốn thực hiện phải cần đến sự hậu thuẫn và tham gia của 90 triệu người dân Việt Nam bao gồm các thành phần dân tộc, các đảng phái và các tôn giáo. Trước nhứt là phải có dân chủ hóa, đa nguyên đất nước mới hình thành được khối đoàn kết dân tộc để cứu nguy quê hương thoát khỏi ách nạn bị Bắc thuộc”.

Sau đây từ chùa Bảo Quốc, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh ban Đại diện Giáo hội tỉnh Thừa thiên – Huế :

“Tuyên Cáo của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang mở ra một sinh lộ. Trước hết nó giúp cho tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam và các tôn giáo khác có cơ may thoát khỏi Tân Bắc thuộc của thế kỷ XXI.

Tuyên Cáo còn là một dịp tốt để cho một dân tộc Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn này có tiếng nói với chính quyền Cộng sản Bắc Kinh rằng : Dân tộc Việt Nam đã có Bốn Ngàn năm Văn hiến và Hai ngàn năm lịch sử, và cũng đã có chiều dài truyền thống bất khuất chống xâm lược, chống ngoại xâm từ thời Hai Bà Trưng”.

Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, chùa Liên Trì ở Thủ Đức quan niệm rằng:

“Giáo hội có đưa ra cái vấn đề là chúng ta phải có cái giải pháp, là phải Quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đối lại với Trung Cộng cũng như chính quyền Cộng sản Hà Nội nói rằng chỉ có giải pháp song phương không thể nào mà có thể giải quyết được.

“Bởi vì toàn vùng Đông Nam Á này chỉ có một giải pháp mà Giáo hội đã đưa ra, đó là đa phương hóa vấn đề này, thì may ra có quốc tế để cùng nhau chung bảo vệ thì may ra có thể giải cứu được tình hình Biển Đông”.

Đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm

Đức Tăng Thống cùng chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện trước Linh đài chư vị Tổ sư và Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống - Hình PTTPGQT
Đức Tăng Thống cùng chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện trước Linh đài chư vị Tổ sư và Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống - Hình PTTPGQT Đức Tăng Thống cùng chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện trước Linh đài chư vị Tổ sư và Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống - Hình PTTPGQT
Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, chùa Giác Minh ở Đà Nẵng cho biết những khó khăn khi về họp ở Saigon :

“Từ Đà Nẵng cũng như các tỉnh khác về tại Saigon đến chùa Giác Hoa thì trải qua biết bao nhiêu khó khăn về an ninh. Nào là Công an đến trước cổng chùa Giác Hoa, cũng như trước khi ra đi, trụ sở của mình rất khó khăn. Khi vào đến chùa thì tất cả bị ngăn cấm với công an đứng trước cổng đưa đến sự lo lắng và sợ hãi của tín đồ cũng như Tăng Ni khác. Đó là một khó khăn mà tất cả các người đã cố gắng vượt qua”.

Mặc bao khó khăn, từ chùa Long Quang ở Huế, Hòa thượng Thích Như Đạt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự phát biểu :

“Tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện giờ là Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống, ngài Quảng Độ rất sống chết với lý tưởng. Chớ không bao giờ khiếp nhược cái sự khủng bố và sự khống chế của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cho nên vì dân tộc, vì đất nước, vì đạo pháp, vì lý tưởng tồn tại để khẳng định lập trường và nhứt quán với chư Tăng chúng tôi rất là thiết tha, là Tuyên Cáo của Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ của chúng tôi. Văn minh thế giới của loài người cũng đồng tình với Giáo hội Thống nhứt chúng tôi, chớ không phải bỏ rơi chúng tôi cô độc đâu, mà tôi vui lắm”.

Từ thành phố Huế và đại biểu cho giới trẻ Phật giáo, Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, cho biết :

“Trong cái Tuyên ngôn của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống nói chúng ta phải “mặc áo giáp của tiền nhân và đầu phải đội mũ bất khuất. Chúng ta phải noi gương tiền nhân để dựng nước và giữ nước, giành lại cái quyền dân tộc tự quyết và cái quyền dân tộc tự cường.

Muốn làm như vậy, Đức Tăng Thống thay mặt Hội đồng Lưỡng Viên kêu gọi, là chúng ta phải thành lập ngay cái Liên Minh Chống Ngoại xâm.

Muốn có Liên Minh Chống Ngoại xâm đó, thì tất cả mọi người phải gạt phăng cái nỗi sợ hãi của mình ra, và đồng thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không làm chính trị, nhưng Gíao hội cương quyết ủng hộ mọi nỗ lực chính trị nào đem đến hạnh phúc đích thực cho toàn dân”.

Chúng tôi cũng xin một lời bình luận của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người ký bức Tuyên Cáo. Ngài nói rằng :

“Vấn đề ở đây rất nghiêm trọng. Bây giờ toàn dân muốn có nhân quyền, muốn có tự do dân chủ. Thật sự ra, không phải một nhóm người mà phải toàn dân bảo nhau làm thế nào cùng đứng lên, cùng nói một tiếng nói đòi nhân quyền.

Từ Nam chí Bắc, giờ công khai mà làm. Không sợ gì đâu. Cứ dấm dúi mình sợ, cho nên càng sợ nó càng ép. Phải tỏ ra KHÔNG SỢ. Không sợ nhà tù, không sợ công an, không sợ cộng sản nữa. Vạn sự khởi đầu nan. Đồng loạt đứng lên đòi hỏi Đảng Cộng sản phải trả lại cái Quyền Làm Người cho toàn thể dân tộc Việt Nam, với 80 triệu dân thì thành công”.

Theo dòng thời sự:

Ý kiến (2)
Share

LY HOA

nơi gửi SAI GON-CHO LON

Khi xua, Phat phap day rang : Tu am, tu nui, chi bang tu tam ! Van la cau phuc chung sanh. Com no, ao am, mo mang voi doi ! Nhung sao co chuyen dong troi? Chu Tang bat nhao, day noi "Cung Dinh". "San sang khien tuong, dieu binh". Tham danh. ham chuc, cau vinh, cau tai. Quy Than chung giam...Thien tai...! Con dau cua Phat, cac Ngai "Chan Tu"???!!!(LY HOA)

18/12/2012 01:52

Piere

nơi gửi USA

Con lay may Ong Thay Chua, xin dung co xui Dan Vao Cho Chet de roi lai may Ong ngoi tren Co Nhan Dan, hay Nho truoc 75 may Ong Thay Chua Lam gi cho MNVN, hay nghe loi cua bon Suc Sanh VC di bieu tinh , xuong duong , dem Troi Phat ra duong , Than Thanh co toi tinh gi may Ong dem ra duong Beu Xau, chong lai va lat do Chinh Phu MNVN , de ruoc VC vao, ngay nay lai phan doi , VC cho may Ong song sung suong lam ma , phai khong may Ong Thay Chua... xin dung xui Nhan Dan vao cho chet lan thu hai , MNVN lam bai hoc . de doi cho may Ong Thay Chua , an com Quoc Gia lam quan Su cho VC ... ..Viec Mat Nuoc thi co DANG CSVC lo. mo mat that to ra MY lanh dao the gioi ngay nay con phai phuc tung Tau Cong , de Tau Cong lam Ba Chu va lanh dao The gioi . VN la nghia ly gi . hay vung A Chau cung the ma thoi .

11/12/2012 10:57

Xem toàn trang