Các Dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý

Sáu dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý và giữ lời cam kết tôn trọng nhân quyền của nhân dân Việt Nam.
Việt Long, phóng viên RFA
2009-11-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm.
Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm.
Photo courtesy of Freedom Now

Thư đ ngày 19 tháng 11 năm 2009 viết rng 6 v dân c M rt quan tâm đến trường hp linh mc Nguyn Văn Lý b tai biến mch máu não ln th nhi hôm th by va qua, có được cha tr, và thân nhân được phép thăm viếng có hn chế. 

Do biến c đó, sáu dân biu Hoa Kỳ thnh cu chính ph Vit Nam tr t do vô điu kin cho người tù ca lương tâm, linh mc Nguyn Văn Lý, vì lòng nhân đo, đng thi to điu kin cho ông được cha tr khn cp và lâu dài, gia đình ca v linh mc không b cn tr khi giúp ông v tinh thn, th cht và tâm linh trong thi gian ngt nghèo này.

Cam kết Nhân quyền

Thư nhc li cuc hi hp gia đi din chính quyn Vit Nam vi viên chc b ngoi giao Hoa Kỳ hôm mùng 10 tháng 11, tiếp tc cuc đi thoi v nhân quyn gia hai nước.

Trường hp b giam cm ca linh mc Lý đã được  nêu lên trong bui hp như tình trng ca mt  trong nhiu công dân Vit Nam b sách nhiu vì lý do tôn giáo và dân ch, b x án không có người bin h, và b cm tù nhiu ln. 

Chính ph Vit Nam cần thc hin li cam kết tôn trng nhng tiêu chun nhân quyn quc tế, tôn trng quyn công dân và quyn được hưởng t do ca nhân dân Vit Nam.

Trích Thư 6 Dân biểu Mỹ gửi TT Việt Nam

Đó cũng là mi quan tâm ln  ca các v dân c ti lưỡng vin Quc hi Hoa Kỳ cùng nhiu viên chc khác trong chính ph.  

Cùng vi yêu cu tr t do cho linh mc Nguyn Văn Lý, thư ca sáu dân biu M cũng đ cp đến hin trng ti Vit Nam vói vô s nhng người vn tiếp tc phi chu đ kích thm t, b hành h, b án tù nng, mà không rõ rt vì lý do tôn giáo, chính tr hay vì b kết ti mt cách cá bit. 

Thư yêu cu chính ph Vit Nam thc hin li cam kết tôn trng nhng tiêu chun nhân quyn quc tế, tôn trng quyn công dân và quyn được hưởng t do ca nhân dân Vit Nam. 

Bc thư ký tên các dân biu Chris Smith, Loretta Sanchez, Anh “Joseph” Cao, Zoe Lofgren, Frank Wolf và Edward Royce.

Xem toàn trang