Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
19/04/2021 19:34

Tại sao, tại sao... cái đám con cháu, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ Búa Liềm, bất tài, bất lực, bất lương ... sinh sau, đẻ muộn, chưa kip sinh ra để làm cách mạng " chống Pháp, cứu nước ", " chống Mỹ, cứu nước ", " chống Tàu, cứu nước ", " cướp Miền Nam, thống trị đất nước "...

Chẳng có công cán, sự nhiệp cách mạng cái con mẹ gì cả, ngoài sự nghiệp " Ôm Tàu, ôm tiền... còn Tàu, còn tiền, còn đảng, còn tao ... tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân... tao con bán tao, tao bán cả đảng tao cho Tàu... cho tiện "...

Nhưng nhân dân Việt Nam ta vẫn phải " mang ơi, nhớ ơn " chúng, phải để cho chúng nó độc tài, độc đảng, độc quyền " lãnh đạo ", " chỉ đạo ",
" định hướng " nhân dân ta xuống cái hố rác " xã hội chủ nghĩa Búa Liềm ", vô nhân bản, vô nhân đạo, vô gia đình, vô tổ quốc ?

Tại sao, tại sao... bao nhiêu nhân tài, anh hùng, hào kiệt Việt Nam, có tài, có đức, có tâm, có tầm, con cháu của nhân dân ta không có cơ hội
lãnh đạo đất nước ta, phục vụ quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của nhân dân theo ý muốn, ý thích của toàn dân Việt Nam ta ?

Tại sao, tại sao... con cháu của nhân dân Việt Nam vẫn phải làm nô lệ, phục vụ con cháu của cái đám đảng trưởng, đang viên Búa Liêm này?

dr duy
dr duy says:
22/04/2021 21:12

con vua thì được làm vua...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang