Anonymous says:
18/04/2012 14:16

Trời ơi, Nhà nước cứ mãi làm bảo kê cho nhóm lợi ích giết chết nông dân sao?
Nếu nông dân không sản xuất lúa tiếp thì tình hình sẽ ra sao?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang