Vấn đề "xử lý kỷ luật luật sư"

Với sự trợ giúp của nước ngòai. Liên đòan Luật sư VN vừa tổ chức cuộc hội thảo quốc tế, chủ đề “Xử lý kỷ luật luật sư – Thực trạng và sự cần thiết ban hành Quy chế xử lý kỷ luật của Liên đòan LSVN”.
Thanh Quang- RFA
2011-08-26
Share
LS Trần Quốc Thuận lên đường đến phiên phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ
blog Anhbasam Photo

LS Huỳnh Văn Đông, bị xóa tên vì bào chữa
LS Huỳnh Văn Đông, bị xóa tên vì bào chữa "phương hại an ninh quốc gia"
RFA file
Tạo điều kiện tốt mới là ưu tiên

Theo báo Pháp Luật VN thì “hầu hết các đại biểu tham dự đều nhấn mạnh đến việc cấp thiết ban hành quy chế xử lý kỷ luật LS”. Không thấy các quan chức đề cập tới những khía cạnh bị nhiều nghi vấn khác của nền tư pháp VN, kể cả quyền bào chữa đúng nghĩa của luật sư. Như vậy, câu hỏi được nêu lên trước tiên là luật sư trong nước có sai trái gì trầm trọng đến nỗi phải “cấp thiết ban hành quy chế xử lý kỷ luật LS” ? Trả lời câu hỏi này của Thanh Quang, LS Trần Quốc Thuận, 1 trong 4 luật sư bào chữa cho TS Cù Huy Hà Vũ vừa rồi, cho biết:

Bây giờ chỗ ngồi của LS là ở dưới thấp, trong khi ngồi ngang hàng với Viện Kiểm Sát là Thư ký Tòa Án
LS Trần Quốc Thuận

LS TRẦN QUỐC THUẬN: Trước khi có cuộc hội thảo này, thì vừa qua, khi họp tòan thể Hội đồng Luật sư Tòan quốc, tại một cuộc hội thảo hẹp, tôi có phát biểu rằng vấn đề quan trọng của luật sư VN là Liên đòan phải quan tâm, tạo điều kiện cho LS hoạt động ngày càng tốt bởi vì trong hoạt động của LS bây giờ cũng có một số trở ngại. Đặc biệt là LSVN đang thực hiện nghị quyết 49 của Bộ Chính Trị về cải cách tư pháp, trong đó, có nhấn mạnh là phải đề cao vai trò luật sư, nhất là đề cao vai trò LS tranh tụng trước tòa. Cũng có người đặt vấn đề là LS trước tòa phải được ngồi ngang hàng với Viện Kiểm Sát. Bây giờ chỗ ngồi của LS là ở dưới thấp, trong khi ngồi ngang hàng với Viện Kiểm Sát là Thư ký Tòa Án. Vấn đề được đặt ra trước nhất, tôi cho rằng cần phải tạo điều kiện để LS hoạt động tốt.

THANH QUANG: Thế còn Chủ đề “xử lý kỷ luật LS – Thực trạng và sự cần thiết ban hành Quy chế xử lý kỷ luật” như vừa nói thì sao ?

LS TRẦN QUỐC THUẬN: Chủ đề này thực ra cũng cần thiết, nhưng nếu làm chậm một chút thì tốt hơn. Tuy nhiên vấn đề kỷ luật LS mà cho là vấn đề bức thiết thì cũng có 1 vấn đề, đó là bây giờ tình trạng LS trong phạm vi cả nước, thì có những đòan LS rất lớn, như đòan LS TPHCM, đòan LS Hà Nội, đòan Bà Rịa-Vũng Tàu, đòan Hải Phòng v.v…, số LS bị kỷ luật không đáng kể. Nhưng vấn đề là chưa có mặt bằng chung để có nhận xét kỷ luật như nhau. Cho nên tôi cho rằng vấn đề đặt ra như vừa nói cũng là 1 vấn đề , để có được sự so sánh, nhìn thấy 1 mặt bằng chung.

Nguyên tắc căn bản: tam quyền phân lập

THANH QUANG: Như vậy, thưa LS, có lẽ vấn đề cũng cần phải đặt ra là những LS một khi bị kỷ luật có được tự bào chữa cho họ một cách đúng mức không ?

LS TRẦN QUỐC THUẬN : Vấn đề là khi cần xét kỷ luật LS thì phải cho có sự công bằng, làm sao để cho quy trình kỷ luật phải đảm bảo cho người LS đó trình bày ý kiến của mình một cách đầy đủ, để họ tự biện minh. Chứ không phải LS biện minh cho những thân chủ trong khi chính mình bị kỷ luật thì vai trò tự biện minh không thực hiện được tốt. Tôi cho đó cũng là vấn đề cần đặt ra.

THANH QUANG: LS vừa đề cập tới vấn đề là cần cấp thiết tạo điều kiện thuận lợi cho LS hoạt động đúng với chức năng của 1 người LS, thì cũng trong chiều hướng đó, công luận lâu nay thường phê phán môi trường tư pháp VN bị nhiều áp lực từ giới cầm quyền liên quan những bản án dành cho dân oan, những nhà dân chủ, bất đồng chính kiến…Mà hậu quả là những bị cáo đó thường bị “án bỏ túi”, bị xử oan sai. LS nhận thấy cuộc hội thảo vừa nói chỉ chú trọng tới quy chế xử lý kỷ luật LS mà không chú trọng tới tình trạng “án bỏ túi” là có hợp tình, hợp lý không ?

LS TRẦN QUỐC THUẬN: Ở VN, vấn đề tư pháp phải độc lập là chuyện người ta đặt đi đặt lại nhiều lần rồi. Và vai trò LS cũng phải được đề cao cũng từng được đặt ra rồi. Nhưng trên thực tế thì những vấn đề này được thực hiện chưa được tốt. Chúng tôi cần phải phấn đấu.
Nếu việc sửa đổi hiến pháp sắp tới đây mà giới hữu trách làm tốt được việc này thì rất hay. Còn vấn đề án có “bỏ túi” hay “không bỏ túi” thì đó là chuyện nhận xét chứ mình cũng không có bằng chứng gì để xác định án bỏ túi hay không bỏ túi. Mà thực sự cũng khó tìm ra bằng chứng đó.

hành pháp, lập pháp, tư pháp phải độc lập và rạch ròi. Lúc đó hoạt động tư pháp của VN mới tốt.

Ủy viên bộ chính trị, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

LS Lê Quốc Quân, lúc vừa được tự do- Photo web Nuvuongcongly
LS Lê Quốc Quân, lúc vừa được tự do- Photo web Nuvuongcongly
Photo web Nuvuongcongly
THANH QUANG: LS có quan ngại là một khi quy chế xử lý kỷ luật LS của Liên đòan LSVN được hòan thiện và áp dụng chung cho cả nước thì nó  sẽ bị lợi dụng để kỷ luật dễ dàng hơn đối với những LS bào chữa cho các trường hợp dân chủ, nhân quyền ?

LS TRẦN QUỐC THUẬN: Cuộc hội thảo này có sự tham dự của chuyên gia nước ngòai và đề tài này cũng được sự tài trợ của nước ngòai, cụ thể là JPP, các nước châu Âu, Canada và Nhật, thì tôi nghĩ rằng các nước khi tài trợ một đề tài, chắc họ cũng có tính tóan. Cho nên vấn đề phải làm sao cho LS tự nguyện làm cho tốt thì đó cũng là vấn đề cần đặt ra. Người ta cũng không thích thú gì để LS trở thành đơn vị hành chánh. Nhưng nó là đơn vị tự quản. Giới LS cũng đặt vấn đề rất nhiều là phải làm sao để Liên đòan LSVN thực sự là 1 tổ chức tự quản.

THANH QUANG: Theo LS, nói chung, giới hữu trách VN cần phải cấp bách áp dụng những biện pháp nào để thực sự cải thiện môi trường tư pháp cho công minh, cho thực sự “đúng người đúng tội” ?

LS TRẦN QUỐC THUẬN: Nếu nhìn vào pháp luật ở VN thì nói chung cũng khá đầy đủ. Nhưng trong đó còn nhiều vấn đề, mà vấn đề lớn nhất là làm sao vai trò tòa án phải thật sự độc lập, còn vai trò LS cũng phải thực sự độc lập và phải được luật pháp bảo vệ đầy đủ. Lúc đó, diễn biến tư pháp VN sẽ càng ngày càng tốt. Cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, từng là Ủy viên Bộ Chính Trị, cũng từng nói là VN phải làm sao cho hệ thống từ hành pháp, lập pháp, tư pháp phải độc lập và rạch ròi. Lúc đó hoạt động tư pháp của VN mới tốt. Nhưng đó hãy còn là con đường dài.

THANH QUANG: Cảm ơn LS Trần Quốc Thuận.

Anonymous says:
28/08/2011 17:35

Tìm cách xử lý luật sư thì nhiều, mà không bao giờ thấy đoàn luật sư đứng ra bảo vệ luật sư của Đoàn mình.
Theo tôi, có ban hành Quy chế xử lý luật sư hay không cũng vậy mà thôi. Ai dám nói hiện nay họ không xử lý, và xử lý trái luật nữa là khác.

Như luật sư Lê Công Định chẳng hạn, đã là luật sư thì ai cũng biết một người chưa thể được xem là có tội nếu chưa có bản án có hiệu lực của tòa án. Thế mà Lê Công Định vừa bị bắt thì Đoàn LS Tp.HCM đã kỹ luật rồi. Thật là Đoàn LS Tp.HCM nhiệt tình đến ngạc nhiên.

Làm LS mà hồi nào giờ tôi chưa thấy Đoàn LS nào đứng ra lên tiếng bảo vệ LS đoàn mình cả.
Việt Nam nó thế rồi. Hô hào cho có mà thôi.

Anonymous says:
26/08/2011 18:52

tôi thấy vấn đề cần thảo luận là hội đồng xét xử ,thẩm phán không xử theo luật pháp , hiến pháp thậm chí vi phạm hiến pháp , "cả vú lấp miệng em" LS. cụ thể như vụ án Cù Huy hà Vũ . Viện kiểm sát cũng thế đạp trên luật pháp , tranh luận không lại LS , thì hăm doạ LS ngay tại phiên toà , sau đó áp lực đoàn luật sư "kỷ luật" LS một cách áp đặt , bất minh. thật là một nền tư pháp cs đáng xấu hổ . hiệp hội LS quốc tế nên giúp những LS bị trù dập , môt cách vô luật , vô lý .hơn là thảo luận về quy chế xử kỷ luật LS.

Anonymous says:
27/08/2011 03:28

Chính quyền thủ đô đã bất ngờ có cuộc gặp được cho là "đối thoại" với một nhóm nhân sỹ, trí thức. Hi vọng tiến đến dân chủ cho VN có phần giống Ba-Lan. Khi có đối thoại, Nhân Sĩ và Trí Thức lãnh đạo quyền lực nhân dân để cải tổ, thay đổi chế độ từ độc tài đến Dân Chủ. Từ độc đảng đến đa đảng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang